(30.09.2020)

6_gadnieki_2020

 

 Sīkāka informācija pie direktores vietnieces M.Daubures,  tel. 29991324

FacebookTwitter

Miķeļdiena (28.09.2020)

mikeli-2020Nebeidzamu pārsteigumu pilna katru gadu Liepājas 8.vidusskolā ienāk Miķeļdiena. Kāpēc pārsteigumu? Krāsaina un raiba kā Miķelīšu ziediņi! Mūs atkal pārsteidz sākumskolas skolēnu un vecāku nebeidzamā, fantastiskā izdoma, darinot interesantus darbiņus no krāsainām dabas veltēm. Skolā atkal pulcējas un savus draugus meklē dažādi dzīvnieciņi – eži, zaķi, kāpuriņi, pingvīni, kā arī visādi pasaku tēli. Atbraukusi pat kariete ar visiem pasažieriem! Arī ķirbja mājiņa gaida savus iemītniekus. Liels paldies skolēniem un vecākiem, kuri atkal mūs pārsteiguši ar savu izdomu un čaklajām rokām! Uz tikšanos nākamajos Miķeļos!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

(28.09.2020)

teacher day_2020

FacebookTwitter

“Siļķu brāķa noslēpums” (25.09.2020)

23.09.2020.  Liepājas 8.vidusskolas 1.a, 6.a, 6.b klases iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros apmeklēja nodarbību “Siļķu brāķa noslēpums” 300 gadu senajā noliktavā Zivju ielā 2 A, Liepājā. Skolēni uzmanīgi noklausījās vēsturisku stāstu par siļķu šķirotāju Vili, piedalījās dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar zvejniecību un atklāja siļķu brāķa noslēpumu. Paldies par interesanto nodarbību!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā: Dace Mickus

FacebookTwitter

Pie dabas krūts (24.09.2020)

dabaNu kas var būt labāks par šo? Mūsu skola atrodas Liepājas zaļajā zonā! Kur nav rūpnīcu un mašīnu smagais dūmu smārds, kur dzirdamas putnu nebēdnīgās čalas, kur jūtama ūdens saldenā  smarža, kur smaržo pēc  meža, kur svaigais jūras vējiņš glāsta un kniebj bērnu mazajos vaidziņos. Un šogad vēl tik jauka atvasara! Tāpēc Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas skolēni regulāri var izmantot visus šos labumus, mācību stundās strādājot laukā. Skolēni var dabā iepazīt koku, krūmu un augu dažādību, arī veikt pētījumus un lielu izmēru mērījumus. Vai vienkārši savādākā gaisotnē mācīties! Lai Jums interesantas mācības un jauks rudens!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

Liepājas rogaininga sacensības (22.09.2020)

Olimpiskās dienas ietvaros Piejūras parka apvidū 18.septembrī notika rogaininga jeb orientēšanās sacensības , kurās piedalījās 171 Liepājas 8.vidusskolas  skolēns 5.-12.klasei. Vairākas mūsu skolas  komandas izcīnīja godalgotas vietas:

3.vieta 5.c klases -1 meiteņu komandai Winx(L.Denisenko)

1.vieta 6.c klases MIX komandai – We can (L.Gonohina)

1.vieta 7.c MIX  komandai 7.b 4,(I.Āboliņa)

1.vieta 8.b klases puišu komandai Pelmeņi-( M.Mickus)

2.vieta 8.a klases puišu komandai 88 a5 (A.Hasnere)

1.vieta 9.a klases MIX komandai Kuriozi (D.Balode)

2.vieta 12.a klasesMIX komandai 12.3 (K.Ķipste)

3.vieta 12.a klases MIX komandai 12.2 a (K.Ķipste)

Apsveicam   5.c, 6.c, 7.b,8.b,  8.a, 9.a , 12.a klašu komandas par izcīnītajām godalgotajām vietām! Padies pārējām komandām par izturību un komandas garu!

Mēs ar Jums lepojamies! Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu komandu veidošanā un motivēšanā! 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter

Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē (21.09.2020)

Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem “Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē”. Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns. 
16. septembrī Liepājas 8. vidusskolā notika pirmais seminārs, kuru apmeklēja uzņemošās skolas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra vecāki.
Lektors uzsvēra vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runāja par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, mudināja klātesošos sarunāties un darīt kopā ar saviem bērniem. Mudināja vecākus attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, arī profesija nav uz mūžu, vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.
Pēc  semināra vecākiem bija iespēja individuāli konsultēties pie karjeras konsultantēm.


Pasākums notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja: D.Brence

FacebookTwitter

Olimpiskā diena sākumskolā (20.09.2020)

Katru gadu visas Latvijas skolēni un arī pieaugušie piedalās Olimpiskās dienas aktivitātēs, demonstrējot savu sportisko spēku un varēšanu. Arī Liepājas 8.vidusskolas sākumskolēni, paužot savu atbalstot svarīgajam notikumam, katru gadu demonstrē savas sportotspējas gan sacenšoties jautrās stafetēs, gan vingrojot kopā, gan spēlējot dažādas spēles. Šogad dzīve ienesa savas korekcijas, tāpēc skolēni sacentās interesantās stafetēs, kuras bija sagatavojuši sporta skolotāji. Paldies izdomas bagātajiem skolotājiem un atsaucīgajiem, sportotgribošiem skolēniem! Līdz nākamā gada Olimpiskajai dienai!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

“Štepseles ceļojums 2020” (18.09.2020)

Liepājas 8.vidusskola AICINA skolēnus un vecākus piedalīties akcijā

“Štepseles ceļojums 2020”

stepsele_2020

Lūdzu nest, vest nolietotās elektroiekārtas 21.09., 22.09.

Plkst. 15.00-17.00 Liepājas 8.vidusskolas garāžā (Dunikas ielā 9/11)

(pa kreisi no trepēm pie  galvenās ieejas). Visas nodotās elektroierīces  tiks uzskaitītas un ievadītas īpašā tabulā.

Akcijas koordinators dir.  v. audzināšanas darbā Dace Mickus, tel. 28316779

FacebookTwitter

Dzejas dienas (17.09.2020)

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka – tā grāmata!
dzejaDaudz un dažādu interesantu bērnu autoru dzejoļu grāmatu izlasīja sākumskolas skolēni, gatavojoties Dzejas dienu dzejoļu konkursam un kompozīciju izstādei. Astoņi kustoņi, dažādi pasaku tēli, Lellīte Lolīte, zaķītis, kaķītis, burtiņi, bitītes un, protams, gardās rudens veltes bija ieradušās ciemos pie sākumskolas skolēniem un priecēja visus ar savu dažādību. Paldies visiem dalībniekiem par centību un izdomu! Līdz nākamajām Dzejas dienām!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter