Latvija svin! (13.11.2019)

Svece_4kl.Arī 4.klašu skolēni svin Latvijas dzimšanas dienu. Arī viņi, tāpat kā 3.klašu skolēni, jau trešo gadu piedalās viktorīnā “Manas mājas – Latvija” – stāsta, zīmē, līmē, domā par to, ar ko Latvija lepojas, par ko Latvija priecājas, ar ko Latvija draudzējas. Zināšanas bija vienkārši lieliskas, darbiņi interesanti. Paldies visiem dalībniekiem! Ar prieku gaidīsim Latvijas 101.dzimšanas dienu!


Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

Latvija svin! (13.11.2019)

Svece_3klArī Liepājas 8.vidusskola svin. Šodien turpinājās svētku pasākumi sākumskolēniem – viktorīnā “Manas mājas – Latvija” piedalījās 3.klašu skolēni. Viņiem šis ir jau trešais gads, kad ir iespēja parādīt savas prasmes un iemaņas, pildot dažādus – gan vieglākus, gan grūtākus – uzdevumus par Latvijas simboliem, dabu, sadzīvi, mūsu bagātībām – ievērojamām vietām, latvju simboliem, rakstu zīmēm, tautasdziesmām un teikām, arī Latvijas kaimiņvalstis labi pārzināja. Arī dziesmas un dzejoļi par Latviju bija rūpīgi iestudēti, interesanti. Pēc čaklās darbošanās sirsnīga kopādziedāšana. Un, protams, balviņas – diplomi un grāmatzīmes ar spēka zīmēm, lai visi augtu veseli, gudri un čakli, lai ģimenēm viss izdodas! Paldies skolotājām un aktīvajiem dalībniekiem! Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!
Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

 
FacebookTwitter

Ūdenslīdēju mācību centra apmeklējums (13.11.2019)

Liepājas 8.vidusskolas 4.b klasei un skolēniem, kuri apgūst mācību priekšmetu “Jūras zinības” bija iespēja apmeklēt “Baltijas valstu ūdenslīdēju mācību centru”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, ka šajā vietā tiek sagatavoti ūdenslīdēji un zemūdens atmīnētāji. Ūdenslīdēji sākotnēji trenējas piecus metrus dziļajā baseinā. Treniņi notiek stingrā instruktoru un mediķu uzraudzībā, lai nodrošinātu drošību un novērstu draudus apmācāmo ūdenslīdēju veselībai. 
Skolēni pēc ekskursijas norādīja, ka iespējams kāds no viņiem, pēc gadiem, lai kļūtu par ūdenslīdējiem, kārtos eksāmenus, kuros tiks pārbaudīta viņu fiziskā sagatavotība un emocionālā noturība.
Informāciju sagatavoja Agnese Putre
FacebookTwitter

Latvija svin! (12.11.2019)

sveceArī Liepājas 8.vidusskolas 2.klašu skolēni šodien mērojās spēkiem, piedaloties viktorīnā “Manas mājas – Latvija”. Viņiem šis ir otrais gads, kad jāparāda, ko iemācījušies par mūsu Latviju. Skolēni ļoti ātri un viegli tika galā ar uzdevumiem – gan zināja jauno prezidentu un Latvijas simbolus, gan atpazina Latvijā dzīvojošus un citur mītošus dzīvniekus un putnus, gan domāja par Latvijas laukos augošiem augļiem un dārzeņiem, gan zīmēja latvju zīmes, gan veidoja tautasdziesmu, gan analizēja teiku, gan iepazina Latvijas ievērojamākās vietas. Un kādus skaistus dzejoļus skaitīja! Malači! Un, kā katru gadu, noslēgumā – R.Paula sirsnīgās dziesmas “Teic, kur zeme tā” kopīga dziedāšana. Paldies vecākiem, skolotājām un dalībniekiem! Priecīgus svētkus!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

Latvija svin! (12.11.2019)

svecPatriotu nedēļa turpinās. Jau trešo gadu sākumskolas skolēni svin Latvijas dzimšanas dienu, piedaloties viktorīnā “Manas mājas – Latvija”. Šodien skolas zālē bija pulcējušies 1.klašu skolēni, lai parādītu savas zināšanas par Latviju un viens otram ko jaunu iemācītu. Paldies vecākiem, kuri bērniem par Latviju stāstījuši, paldies skolotājām, kuras skolēniem par Latviju daudz ko iemācījušas! To varēja redzēt gan pareizi izpildītajos uzdevumos, gan skatoties interesantos priekšnesumus. Paldies dalībniekiem! Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

Latvija svin! (12.11.2019)

svece1Patriotu nedēļa Liepājas 8.vidusskolā šogad iesākās ar kaimiņu – PII audzēkņu viesošanos skolā, piedaloties viktorīnā “Manas mājas – Latvija”. Pirmsskolēniem bija iespēja atkārtot jau iepriekš zināmo, gan uzzināt ko jaunu par Latviju. Mazie skolēni ļoti aktīvi gan krāsoja, gan līmēja, gan zīmēja, gan domāja – kas ir Latvijas jaunais prezidents, kādi augļi un dārzeņi izaug mūsu laukos, kādi dzīvnieki un putni pie mums mājo, kādi ir latvju raksti. Grūtos uzdevumus visi izpildīja godam, malači! Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

Svecītes skolas logos!  (11.11.2019)

Jau 18.gadu, godinot karavīrus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, skolas logos iededzam svecītes. Lai visiem skaista šī diena –  Lāčplēša diena!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

Kas ir kanisterapeits? (11.11.2019)

20191111_09344711.novembrī 1. klases skolēni iepazinās ar profesiju kanisterapeits projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Šī bija nodarbība kuras laikā tiek sniegta īsa teorētiska informācija par profesiju – kanisterapeits, Bērniem tika stāstīts, ka kanisterapija (suņu terapija) ir dziedināšana saskarsmē ar īpaši selekcionētiem un apmācītiem suņiem kvalificēta terapeita vadībā. Tā var palīdzēt risināt problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektuālajā un sabiedriskajā jomā, tai sekoja praktiska darbošanās kopā ar suni Alfiju, profesijas demonstrēšana iesaistot skolēnus. Skolēni uzzināja par prasmēm, kas nepieciešamas, lai apgūtu profesiju, kā arī labprāt iesaistījās praktiskajos uzdevumos, lai labāk izprastu profesijas ikdienu.

Fotografēja un informāciju sagatavoja Dina Brence

 

 

FacebookTwitter

Mārtiņdienas tirdziņš (11.11.2019)

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņdiena atbrauc deviņiem kumeļiem, jo daudz vedamā – rudentiņš jau bagāts vīrs! Arī Liepājas 8.vidusskolā Mārtiņdiena ieradās ar bagātīgu tirdziņu, kur sākumskolas skolēni tirgoja tādus gardumus, ko paši kopā ar saviem vecākiem bija sagādājuši un sacepuši. Liels paldies mazajiem tirgotājiem, kuri iepriecināja mūs ar dažādiem gardumiem! Liels paldies viņu vecākiem, kuri palīdzēja sarūpēt šos gardumus! Liels paldies klašu audzinātājām, kas mudināja bērnus piedalīties gan tirgošanā, gan pirkšanā! Liels paldies visiem pircējiem, kuri papildināja mazo tirgoņu naudasmaciņus! Gaidīsim pilnos Mārtiņdienas pajūgus arī nākamgad!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

MANA KŪKA – MANAI LATVIJAI „Aso prātu cīņa” (11.11.2019)

8.novembrī  Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā ”Laumiņa” notika konkurss ”Mana kūka – manai Latvijai”, kurā 5.klašu skolēni piedalījās erudīcijas konkursā un papildus pelnīja punktus, gatavojot un noformējot kūku Latvijas  101. gadadienai par godu. Liepājas 8. vidusskolas 5.A un 5.B klašu skolēni izcīnīja godpilno 3. vietu kopvērtējumā. Paldies skolēniem par lielisko sniegumu!

Informāciju sagatavoja: Solveiga Getiņa

FacebookTwitter