Liepājas 8.vidusskolā jaunas izglītības programmas (11.07.2019)

Sākot ar 2019./2020.mācību gadu, skola piedāvā iespēju mācīties gan pamatskolā, gan vidusskolā tiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem dažādu apstākļu dēļ nav bijusi iespēja iegūt vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību atbilstoši vecumposmam.

uznemsana_2019

Uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (kods 23011112)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) – klātiene
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) – neklātiene
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011023) – neklātiene
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011014) – tālmācība
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011024) – tālmācība

Informācija par uzņemšanu atrodama šeit.

Gaidām Tevi Liepājas 8.vidusskolas 10.klasē! (14.06.2019)

10-klase_2019

Piedāvājam apgūt

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,

kas Tev pēc 12.klases beigšanas paver iespējas turpināt mācības jebkurā augstākajā mācību iestādē atbilstoši savām interesēm un vēlmēm.

Iespējas, mācoties Liepājas 8.vidusskolā:

 • padziļināti apgūt angļu valodu un matemātiku
 • mācīties vācu valodu kā 3.svešvalodu (bez priekšzināšanām)
 • līdzdarboties skolēnu līdzpārvaldē
 • piedalīties daudzveidīgās ārpusstundu aktivitātēs
 • dziedāt jauktajā korī
 • iesaistīties sporta aktivitātēs fakultatīvi
 • saņemt individuālu atbalstu mācību priekšmetos, kuros iespējams tik labi neveicas, projekta “PuMPuRS” ietvaros
 • saņemt sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju, ja izglītojamais dzīvo citā pašvaldībā
Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā
no 17.jūnija katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00

Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai pases kopija.

Viens, divi, trīs – nu tu esi brīvs! (13.06.2019)

Ar Deju svētkiem Liepājā noslēgusies mūsu skolas tautas deju kolektīva “Pumpuriņi” deju sezona. Šogad esam piedalījušies vairākos interesantos pasākumos. Gads sākās ar koncertceļojumu, kura galamērķis bija Tartu Igaunijā. Pa ceļam dejojām Valmierā un Valkā.

Nu jau par tradīciju kļuvis festivāla “Pilna sauja dzintariņu” koncerts mūsu skolā. Šoreiz pie mums ciemojās deju kolektīvi no Pāvilostas un Jelgavas, bet lielkoncertā Latviešu Biedrības namā savu dejotprasmi rādīja mūsu 3. klašu dejotāji.

Gada svarīgākais notikums bija deju kolektīvu skate kur iegūta augstākā pakāpe.

Paldies bērniem par centību un vecākiem par atbalstu – šogad dejotāji, pateicoties vecākiem, tikuši pie jauniem tautiskajiem krekliem un blūzēm.

Tagad jākrāj spēki nākošajai sezonai! Lai visiem skaista, interesantiem piedzīvojumiem bagāta vasara!

Informāciju sagatavoja: V.Egliena

ES un Ķīnas bērnu darbu konkurss un izstāde (10.06.2019)

EU-CHINA CHILDREN’S ART EXHIBITION 2019

Liepājas 8.vidusskolas skolēni pirmo reizi piedalās STARPTAUTISKAJĀ PASAULES VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ.

Konkursam tika iesniegti 6 darbi – A.Juzupa (12.g.), A.Kaskeviča (13.g.), K.Blažkova (12.g.), K.Tomaka (17.g.), K.Miliuse (9.g.), V.Vidiburskis (15.g.).

Iesniegtos darbus var pārlūkot tiešsaistē.
Galerija ir pieejama galvenajā lapā: https://mengxiangzhongou.com noklikšķinot uz pogas augšpusē.
Tas ir pieejams arī caur: https://mengxiangzhongou.com/gallery

Darbus var atrast ar atslēgvārdiem. Attēlus var meklēt arī pēc bērna vārda vai skolotājs vai skolas utt.

Paldies skolotājai A.Vilsonei.

Vasara klāt! (10.06.2019)

vasara klat_2019Mācības beiguši paši mazākie skolēni – topošiem pirmklasniekiem beigusies adaptācijas nedēļa skolā. Visu nedēļu viņi cītīgi rēķinājuši, lasījuši, rakstījuši, dziedājuši, sportojuši, draudzējušies – gatavojušies skolai. Arī nosvinējuši vienai skolniecei dzimšanas dienu! Daudz laimes! Par drošību uz ielas, mājās un internetā mazajiem skolēniem pastāstīja policijas pārstāvis, bet par bērnu sagatavošanu skolai vecākiem pastāstīja logopēde Gundega Tomele.

Lai visiem jauka vasara! Uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

Lasām laukā! (03.06.2019)

lasam laukaSkaistajā ziedoņa laikā sākumskolas skolēni sasēduši pļaviņās pie skolas kā krāsaini ziedi, dūc kā bitītes un kamenītes – klāt tas brīdis, kad mācību gada nobeigumā lasīšanas pasākumus noslēdzam ar akciju “Lasām laukā”. Kāpēc jālasa laukā? Kā teica paši mazie lasītāji – svaigs gaiss, interesantāk, jauka kompānija, silta saule… Un, kā katru gadu – arī šogad mazas pārsteigumu dāvaniņas par čaklo lasīšanu un diplomi. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā! Jauku vasaru!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, fotografēja N.Čornaja

(03.06.2019)

sesgadnieki_2019

“Profesijas Latvijas uzņēmumos” (30.05.2019)

28. maija pēcpusdienā 10. un 11. klases skolēniem karjeras projekta 8.3.5. ietvaros bija iespēja apmeklēt “Madara Cosmetics” ražotni Mārupē. Uzņēmumā skolēnus sagaidīja uzņēmuma pārstāve Līga Ozola un iepazīstināja skolēnus ar laboratoriju un ražošanas procesu izvadājot pa ražotni un parādot kā top produkti no formulu izstrādes brīža līdz gatavam produktam. Kopā ar skolēniem pārrunāja ķīmiskajā rūpniecībā nepieciešamo profesiju daudzveidību – ķīmiķis, parfimērs, laborants, kā arī dizainera, mārketinga speciālista, modeļu, fotogrāfu, u.c. speciālistu lomu kosmētikas uzņēmuma darbībā. Kam sekoja praktiskā daļa, kuras laikā skolēniem bija iespēja katram izveidot savu ķermeņa krēmu – papildinot to ar sev tīkamu smaržu. Skolēni atzina, ka šāds uzņēmuma apmeklējums bija negaidīti interesants un ļoti izzinošs.

“Mans talants ir dziedāt” (30.05.2019)

Pateicoties karjeras projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolas skolēniem regulāri ir iespēja iepazīt dažādas profesijas un interesantas personības. 27. maijā tikāmies ar mūziķiem: hip hop leģendu Latvijā – OZOLU, kurš iepazīstināja ar savu profesiju un dziedātāju no Liepājas Raivi Bruži. Skolēniem pirms pasākuma bija jāiesniedz dažādi jautājumi par profesiju – kurus pasākuma laikā karjeras konsultante mūziķim uzdeva. Pasākuma laikā skolēniem radās vēl jautājumi- uz kuriem mūziķi labprāt sniedza atbildes. Pasākuma turpinājumā sekoja praktiskā daļa, kuras laikā visiem bija iespēja sadziedāties kopā ar mūziķiem.


Foto: J. Rudzītis

(29.05.2019)

31.maijā plkst. 11.00 liecības saņem 5.-8. klašu un 10.-11.klašu audzēkņi.

5.-8. klašu un 10.-11.klašu olimpiāžu uzvarētāji un Zelta liecību ieguvēji plkst. 12.00 tiek aicināti uz apbalvošanu 311.kabinetā.

 

20190529_140235