“Kontakts” pilsoniskās iniciatīvas mācības Cinevillā 05.05.-07.05.2022. skolu pašpārvaldēm (11.05.2022)

5.-7.maijam Liepājas 8.vidusskolas skolnieces  Keita Ābele,  Megija Bondarenko  un Diāna Lapsenberga,  kā arī pašpārvaldes koordinatore Dace Mickus atradās kinopilsētiņā Cinevilla, Slampes pagastā, kur kopā ar vēl 5 Zemgales un Sēlijas skolām mācījās par pilsonisko līdzdalību, jauniešu pašiniciatīvu, kā arī apguva zināšanas un prasmes, kā uzrakstīt projektu savai skolas kopienai. Jaunietes šajā seminārā ieguva arī jaunus draugus , kā arī bagātināja savu pieredzi komunicēt, sadarboties, kritiski un radoši domāt.

11

JSPA iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstīstību.

Informāciju sagatavoja D. Mickus

FacebookTwitter

Ekskursija uzņēmumā “Caljan” (09.05.2022)

5.maijā kopā ar 10. klases skolēniem devāmies ekskursijā uz uzņēmuma “Caljan” fabriku Brīvības ielā (bijušajās Metalurga telpās), kas šobrīd šī ir viena no lielākajām un modernākajām fabrikām Liepājā, lai redzētu profesionāļus darbībā viņu reālajā darba vidē. Ekskursijas laikā redzējām kā strādā administratīvie darbinieki, kas rādija kā top rasējumi un tiek īstenotas idejas, gan devāmies pastaigā pa ražotni, lai redzētu kā rasējumi tiek īstenoti, ar kādām iekārtām darbojas metinātāji, montētāji, krāsotāji u.c. profesionāļi.

caljan

Informāciju sagatavoja: Dina Brence

FacebookTwitter

(06.05.2022)

Ģimeņu diena_plakāts 1

FacebookTwitter

4.maijs- Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena! (04.05.2022)

Liepājas 8.vidusskolā klases stundā svinam  4.maiju- Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu!

FacebookTwitter

Interaktīvs pasākums jauniešiem “Aktīvi jaunieši pret naida runu” (26.04.2022)

20.04.2022. Liepājas Jaeniešu mājā 7 skolēni no Liepājas 8. vidusskolas(Markuss, Eduards, Keita, Krista Zanda, Marta, Vanesa un Kristaps) piedalījās Latvijas Cilvēktiesību centra un līdzdalības platformas interaktīvā pasākumā “Aktīvi jaunieši pret naida runu”.

Ko jaunieši katrs no mums var darīt, lai mazinātu naida runu? Kas ir vārda brīvība un kādas ir tās iespējamās robežas?

Pasākums notika latviešu/angļu valodās, jaunieši aktīvi piedalījās debatēs, prezentēja grupu darbu.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter

(21.04.2022)

E-skrejritenis

FacebookTwitter

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis” (19.04.2022)

Liepājas 8.vidusskolas audzēkņi piedalījās skatuves runas konkursā “Zvirbulis”, kur bija jāizpilda viens prozas un viens dzejas fragments.

Pēc kompetentās žūrijas vērtējuma 2.pakāpes diplomu ieguva Olivers  Ceplinieks (1.a klase) Aleksejs  Ščerbakovs (5.c klase), Artūrs Lagzdiņš (4.b klase), savukārt Valters Valts  Gadzāns (4.b klase) ieguva 3.pakāpes diplomu.

Apsveicam un lepojamies!

Žūrijas video-novēlējums ŠEIT: https://www.facebook.com/watch/?v=258950425725867

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā: D. Mickus

FacebookTwitter

“Elsbergs- divos naktī” (14.04.2022)

soma

13.aprīlī Liepājas 8.vidusskolas 9.klašu skolēni noskatījās “SIA Liepaja Music” video iestudējumu “Elsbergs – divos naktī” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Viena no spilgtākajām 20. gadsimta 80. gadu dzejas dvēselēm – Klāvs Elsbergs, līdzīgi kā Veidenbaums, arī pāragras un nenoskaidrotu nāves apstākļu iemesla dēļ, savā daiļradē, pasaules redzējumā, dzejiskajā izteiksmē un atmiņās paliks mūžam jauns.

Video stāstā ietverti gan Klāva Elsberga dzīves dati, gan viņa rakstītās vēstules, gan dzeja, kas ietērpta popmūzikai un repam raksturīgās krāsās, izsakot gan tiešus pārdzīvojumus, gan filozofiskas pārdomas.

Skolēni ar interesi noskatījās video stāstu un literatūras stundā rakstīja savas pārdomas par redzēto, kā arī veidoja bukletus par Klāva Elsberga daiļradi.

Informāciju sagatavoja D. Mickus

FacebookTwitter

Muzejpedagoģijas nodarbība Liepājas muzejā (14.04.2022)

13. aprīli 8.c klase devās uz Liepājas muzeju, lai piedalītos nodarbībā par Latviešu godiem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Šī nodarbība jauniešiem bija saistoša un interesanta, jo tā sasaucās ar literatūrā mācīto tēmu par godiem- Krustabām, Vedībām un Bedībām. Skolēni muzejā iepazinās ar seno darbarīku un priekšmetu ekspozīciju, klausījās muzeja darbinieces stāstījumā, kā arī skatījās video par vedību jeb kāzu  tradīcijām.

Pēc nodarbības skolēni pārrunāja redzēto un izpildīja krustvārdu mīklu par godiem un senajiem darbarīkiem.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter

Darbs vasarā (13.04.2022)

lejupielādeNo 12.aprīļa līdz 9.maijam 13 un 14 gadu vecumu sasniegušie skolēni var pieteikties algotam darbam vasarā.  
Liepājas 8.vidusskolas skolēni, kuriem ir vai būs atbilstošs vecums un viņu likumiskie pārstāvji, saņēma vēstuli e-klases pastā no sociālā pedagoga Agneses Putres. 
Lai pieteiktos iespējai strādāt vasarā, skolēnam ir jāatbild uz saņemto vēstuli savā e-klases profilā. 
Atgādinājums – darba vietu skaits ir ierobežots un uz vienu darba vietu pretendē vairāki skolēni.
 
 
Informāciju sagatavoja: Agnese Putre 
FacebookTwitter