Noslēgusies “Radošuma nedēļa” (01.04.2014)

26. martā “Vaduguns” zālē notika noslēguma pasākums Radošuma nedēļai, kura pilsētas izglītības iestādēs notika no 10. līdz 14. martam par godu Liepājas 389. dzimšanas dienai. To jau otro reizi rīkoja Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām – šogad ar mērķi rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm, apgūstot dažādu lietu un jomu darbības pamatprincipus.

Kā uzsvēra Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, “Radošuma dienas deva iespēju paskatīties uz parastām lietām un ieraudzīt neparastu risinājumu.”

Vispārizglītojošās skolās notika vairāk nekā simts dažādu pasākumu, no kuriem vislielākā atsaucība bija “Citādai mācību dienai”, kuru skolēni un skolotāji pavadīja radošā, interesantā un citādā veidā – ar darbnīcām, savādākām stundām, eksperimentiem, spēlēm, sacensībām.

Liepājas 8. vidusskolā klašu audzinātāji noformēja klašu durvis ar dažādiem atjautības uzdevumiem, lai skolēniem starpbrīžos būtu iespēja apceļot skolu.

Liepājas 8.vidusskola saņēma Izglītības pārvaldes Diplomus:

  • Par saturīgu un radošu “Citādas mācību dienas” organizēšanu;
  • Savukārt 1.-4. klašu grupā par piedalīšanos mācību procesā praktiski pielietojamo materiālu veidošanā no otrreizējiem izejmateriāliem;
  • BJC “Laumiņa” vadītāja pasniedza kausu un Diplomu Tehniskās jaunrades dienas 2.vietas ieguvējiem 9.C klases komandai ,,NASA”!

Liela atsaucība bija arī RTU Liepājas filiāles rīkotajai akcijai “Iepazīsti brīnumaino tehnoloģiju pasauli ar 1000 iespējām Tavai veiksmīgai nākotnes karjerai”, kuras ietvaros notika eksperimenti, tehnoloģiju un robotu darbības demonstrējumi, piedalīšanās eksperimentos un tehnoloģiju realizēšanā. Vairākus pasākumus skolēniem sarīkoja Liepājas Universitāte: “Neredzamā elpa telpā”, darbnīca “Valodu pasaule”, studentu veidotie video, “Ko vien vari, galvā dari”, Robotu “izrāde”, Dzīvesstāstu laboratorija, “Viktorīna! Fizikas vēsture”.

Paldies visiem pedagogiem un skolēniem par radošu darbību – radošuma nedēļā!

http://www.lip.lv/a1589/aktualitates/radosuma-nedela-iespeja-paskatities-uz-p/

http://www.liepajniekiem.lv/galerijas/tehniskas-jaunrades-diena-lbjc-laumina-111682

Informātikas radošuma darbnīca (12.03.2014)

IMG_0177

Radošuma dienas ietvaros Liepājas 8.vidusskolā top jaunās paaudzes “cilvēka darba atvieglotāji”

[Not a valid template]

Citāda diena skolā – 12.marts (11.03.2014)

cita diena_2014

PROGRAMMA

• Mācību stundas notiek pēc saraksta

• Katrs priekšmetu skolotājs savā mācību stundu izdomā savādāku: ar spēlēm, dažādiem uzdevumiem, darbnīcām, eksperimentiem, sacensībām un pārsteigumiem utt.

• ,,Atjautīgo uzdevumu- klašu durvis’’:

Klašu audzinātāji noformē klases durvis ar plakātu – dažādiem atjautības uzdevumiem, lai skolēniem strapbrīžos būtu iespēja apceļot skolu un risināt dažādus uzdevumus.

• Skolēnu līdzpārvalde gatavo ,,Citāda diena skolā” (no plkst.11.15 starpbrīžos):

1.stāvs – foto studija. Atbildīga- Tatjana Šalajeva 10.A

2.stāvs – atjautības(zinātnes) spēles. Atbildīga–Agate Mame 10.

3.stāvs – ātrā palīdzība. Atbildīgais – Dainis Solovjovs 10.A

<< Radošuma dienas Liepājā