Tiešraides par darba tirgū pieprasītām profesijām (13.12.2021)

gribuprofesiju

Bērna nākotnes profesijas izvēle bieži vien ir grūts pārbaudījums gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Lai atvieglotu šī lēmuma pieņemšanu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  organizē attālinātus tiešraides pasākumus, kuros dažādu jomu un nozaru speciālisti, uzņēmēji, izglītības pārstāvji un karjeras konsultanti stāstīs par iespējamajām nākotnes profesijām.

Tā būs iespēja gan uzklausīt profesionāļu viedokļus, gan uzdot interesējošus jautājumus tiešraižu dalībniekiem.

Tiešraidēs īpaši aicināti piedalīties bērni un pusaudži, kā arī vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji un ar bērnu jomu saistītie speciālisti!

13. decembris  plkst. 15:00 – 16:30

Veselības aprūpe un rūpes par cilvēkiem
Medicīna, sociālā aprūpe, fizioterapija

17. decembris 15:00 – 16:30

Radīts mākslai, kultūrai un izglītībai!
Aktiermāksla, izglītība, audio-vizualizācija

Projekts tiek īstenots, nodrošinot valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai aktivitātes “2.4. Pasākumi bērnu dzīves prasmju un iemaņu attīstībai” izpildi.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante: Dina Brence

Seminārs skolēniem ” Medicīnas nozare” (07.12.2021)

Noslēdzot medicīnas profesiju mēnesi 11. kl. skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaites seminārā “Medicīnas nozare”, ko organizējām sadarbībā ar Liepājas pilsētas IP.  
Seminārā skolēni dzirdēja rezidentes Madaras Kalniņas skatu uz medicīnu un situāciju veselības aprūpē kopumā, kam sekoja interesanti testi un stāstījums par neiroloģiju un smadzenēm kā interesantāko orgānu cilvēka ķermenī. 
20211123_144844
Informāciju sagatavoja: Dina Brence

Novembris – medicīnas mēnesis (08.11.2021)

Novembri karjeras jomā esam pasludinājuši par medicīnas mēnesi. 2.novembrī kopā ar 12. klases skolēniem piedalījāmies Zoom nodarbībā kopā ar RSU studentēm: “Medicīnas studijas RSU Liepājas filiālē kā lokāls izaicinājums”, kurā studentes dalījās info par RSU Liepājas filiāles izglītības iespējām un savu pieredzi. Tikšanos turpināsim 9.novembrī kopā ar 8. klases skolēniem, kad tiks pārrunāti dažādi jautājumi par smēķēšanu. Kā katru mēnesi, turpinās iespēja piedalīties RSU organizētajos semināros, šoreiz tēma “Elpo” 10.novembrī plkst.14.00 Zoom.

1122

Karjeras konsultante: Dina Brence

Tiešsaistes seminārs vecākiem (04.11.2021)

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi 9.11. 2021 plkst. 17.30 rīkojam tiešsaistes semināru “Efektīva komunikācija jauniešu karjeras izvēles atbalstā” 7.-12. klašu skolēnu vecākiem, ko vadīs Valdis Melderis.
Vietu skaits ļoti ierobežots – katrai skolai 7 vietas – tāpēc varēs piedalīties tie, kas pirmie pieteiksies.

Pieteikšanās e-klasē pie mūsu skolas karjeras konsultantes Dinas Brences

Melderis

Karjeras nedēļa (28.10.2021)

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. 

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī arī mūsu skolā 13. oktobri veltījām karjerai, kad visos mācību priekšmetos integrējām karjeru un IKT nozari:

<< Latviešu valodas skolotāja I. Runģevica  izvēlējās tēmu” Kas veido cilvēka personību?” un kopā ar skolēniem  strādāja grupās, meklēja informāciju par nozīmīgām personībām Latvijā, secināja, kas veido cilvēka personību un izveidoja plakātus. (skatīt bildes) 

<< Vēstures skolotāja V. Siliņa iepazīstināja skolēnus ar dažādiem interneta resursiem no kā mācīties vēsturi un ne tikai.

<< Sociālo zinību skolotāja A. Hasnere izmantojot IT iespējas kopā ar skolēniem iepazina un izpētīja dažādas profesijas. Piemēram, 4. klase- rotaļlietu dizaineri, 7.kl.-audēji u.c.

<< Skolotāja D. Bugaja kopā ar skolēniem inženierzinību stundā “Konstrukcijas stabilitāte un līdzsvars” uzzināja, ka ikviena ķermeņa un konstrukcijas stabilitāti nosaka atbalsta laukums un masas centra izvietojums. Tika pārrunāts, ka šī informācija jāzina ne tikai arhitektiem, celtniekiem, konstruktoriem, bet arī autovadītājiem,  autokrānu vadītājiem, strādniekiem, kuri vada torņa krānus (skatīt bildes)

<< Skolotāja V. Klieče ar sākumskolas skolēniem angļu valodā mācījās  atpazīsti profesijas skatoties multfilmu par dažādām profesijām, mācījās tās nosaukt. Arī latviešu valodas ietvaros kopā ar skolēniem ieskatījās profesiju pasaulē – šoreiz izvēloties profesiju POLICISTS.  Skatās multfilmu un izvēlas pareizo atbildi uz jautājumiem par redzēto, pārrunā profesijas aktualitāti, IT izmantošanu šajā profesijā(skatīt bildes)

<< Arī skolotāja I. Zomerfelde ar sākumskolas skolēniem mācījās atpazīt dažādas profesijas izmantojot plašās IKT iespējas (skatīt bildes)

<< Mūzikas skolotāja I.Āboliņa radīja aizraujošas mūzikas stundas, kurās kopā ar 5.un 7.klasi iepazinās ar mājas lapām,kuras var izmantot radot un klausoties mūziku,  ar 1.un 2.klasi runāja par profesijām,kuras saistītas ar mūziku un iepazinās ar zin zinīša orķestra skolas mūzikas instrumentiem.

<< Skolotājs J. Rudzītis  dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā – kopā ar jauniešiem pārrunāja tēmas aktualitāti. Proti, tika secināts, ka mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni. Izrietot no tā, skolēni darbojās kokapstrādē, izgatavojot vienu no IKT galvenajiem rīkiem, instrumentiem – viedierīci jeb mobilo telefonu (skatīt attēlu). Radošais process aizritēja pozitīvā gaisotnē, vienlaicīgi izmantojot dažādus rokas instrumentus, materiālus un citas kompleksas darba iemaņas.

Paldies kolēģiem par atsaucību un sadarbību! 

11. oktobrī vecākiem bija iespēja piedalīties diskusijā  “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, bet 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. 

Karjeras konsultante Dina Brence

KARJERAS NEDĒĻA 2021 (05.10.2021)

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa. Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

“Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā divas reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā. Savukārt no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.
Karjeras_nedela_IG_story_KV_un_sablons
Karjeras konsultante: Dina Brence

Iepazīsim Liepājas uzņēmumus (03.10.2021)

Turpinām iepazīt plašās karjeras iespējas Liepājā – šoreiz kopā ar mūsu 10. klasi. Paldies Liepājas speciālā ekonomiskā zona par iespēju vidusskolēniem redzēt profesionāļus reālā darba vidē!

Karjeras pasākums 2.a klasei (29.09.2021)

Lai iepazītu dažādas profesijas kā arī Liepājas uzņēmumus – šonedēļ arī mūsu 2. klases skolēni devās iepazīt uzņēmumu “Liepājas tramvajs”. Skolēniem bija iespēja aplūkot tramvaja parka darbiniekus darbībā – jo tieši pirms dažām stundām depo bija ieradies kārtējais jaunais tramvajs, kas tika sagatavots darbam. Kā arī redzējām kā jau tiek gatavots un greznots Ziemassvētku tramvajs.


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante: Dina Brence
Foto: Sandra Frīliņa-Eitvide

“Iepazīsim Liepājas uzņēmumus” (23.09.2021)

Vakar 12. kl. bija iespēja piedalīties karjeras pasākumā “Iepazīsim Liepājas uzņēmumus”, kura laikā skolēni sadarbībā ar SEZ devās izbraucienā pa Liepājas biznesa un industriālajiem parkiem iepazīstot dažādus uzņēmumus. SEZ pārstāvis Guntis Beļskis bija nodrošinājis arī unikālu iespēju apmeklēt ostas zonu, kurā jaunieši uzzināja par visiem 14 ostas uzņēmumiem un daudz jaunām profesijām, kā arī redzēju profesionāļus reālā darbībā.

Karjeras pasākums

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante: Dina Brence

Ekskursija uz uzņēmumu Liepājas tramvajs (16.09.2021)

Vakar kopā ar 3.a klasi un tās audzinātāju L. Baltaviču devāmies iepazīt uzņēmumu “Liepājas tramvajs”.  Tā tehniskais direktors Aigars Rauda skolēniem stāstīja, ka Liepājā ir vecākā elektriskā tramvaja līnija Baltijā, kā arī to, ka Liepāja ir viena no trim Latvijas pilsētām, kurā vispār ir pieejams tramvajs. 
Ar vislielāko nepacietību skolēni, protams, gaidīja iespēju apskatīt tramvajus tuvumā, redzēt kā tos remontē un krāso, kā arī uzdot visus sev interesējošos jautājumus.
Bet vislielāko sajūsmu skolēnos izraisīja “Sniegbaltītes” jeb vecā labā sniega šķūrētāja ieraudzīšana. 

Informāciju sagatavoja: karjeras konsultante Dina Brence

Foto: Lana Baltaviča