Pašpārvaldes apmācības “Vienoti kopā” (15.09.2022)

atsperiens

08.09.2022.Liepājas 8.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes 12 dalībnieki devās uz Kazdangas pagasta “Lauku kūrorts”, kur piedalījās pašpārvaldes  apmācībās, ko vadīja mācību vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece.

Jaunieši piedalījās  dažādās neformālās izglītības  aktivitātēs, kas sekmēja sadarbības prasmes, strādājot komandā un stiprinot pašpārvaldi. Skolēni uzstādīja pašpārvaldes mērķus, kā arī izvirzīja uzdevumus jaunajam  mācību gadam. Dalībnieki piedalījās diskusijā par pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, kā arī mācījās lauzt stereotipus un izkāpt no savas komforta zonas.

Pēc aktīvas darbošanās  jaunieši ēda pusdienas, kurās mielojās paši ar savu “konstruēto” burgeru un fritētiem kartupeļiem.

Pēc pusdienām sekoja “Lāzertags” un “Šķēršļu trase”, kas vēl vairāk stiprināja komandas garu.

Aktivitāšu noslēgumā, kad jau bija manāms neliels nogurums, dalībnieki apsēdās un , malkojot tēju, izvērtēja  dienas notikumus, kā arī atbildēja uz trīs jautājumiem : “Ko es apsolos?”, “Kas bija WOW moments?” un “Ko es iemācījos?” saistībā ar pašpārvaldi.

Dienas nobeigumā  visi mielojās ar siltu zupu un lēnām, izbaudot skaisto septembra dienu, posās uz māju pusi.

Šis lieliskais pasākums notika, pateicoties  JSPA  Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts, Liepājas Izglītības pārvaldes apstiprinātā   projekta “Atspēriens” Līguma NR.VP2022/3-21 ietvaros.

Foto un informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

Darba grupas sapulce “Satikšanās” (12.09.2022)

atsperiens

25.augustā Liepājas 8.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde neslēpa atkalredzēšanās prieku, satiekoties darba sapulcē ārā pie skolas, organizējot  pikniku.

Izmantojot asociatīvās kārtis, skolēni iepazinās savā starpā, dalījās  par vasaras spilgtāko notikumu.

Pašpārvaldes komanda atskatījās par padarīto pagājušajā mācību gadā, kā arī izvirzīja mērķus nākamajam mācību gadam.

Keita iepazīstināja pārējos jauniešus ar JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts”  ietvaros Liepājas Izglītības pārvaldes apstiprinātā  projekta “Atspēriens” īstenošanu NR.VP2022/3-21, kurā izrunāja plānotās aktivitātes Liepājas 8.vidusskolā, kā arī apsprieda budžeta tāmi.

Dalībnieki apsprieda nākamo projekta aktivitāšu norisi, kā arī iezīmēja Skolēnu pašpārvaldes darba plāna aktivitātes  1.semestrī.

Sapulces beigās brīvā atmosfērā skolēni mielojās ar kafijas pauzei  paredzēto  cienastu.

Foto un informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus