Studiju iespējas ASV pēc vidusskolas (28.02.2023)

Studiju iespejas ASV pec vidusskolas

Reģistrācijas anketa

Tiešsaistes konference “PRAKSE. TAVS PITSTOPS VEIKSMĪGAI KARJERAI LAUKOS” (28.02.2023)

Vizualis

Reģistrācijas anketa

E-konferences programma

 

RSU Liepājas filiāle aicina vidusskolēnus uz lekciju un debatēm par emocionālo inteliģenci (28.02.2023)

e-mail Kā uzvarēt ēnu (1)

https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-liepajas-filiale-aicina-vidusskolenus-uz-lekciju-un-debatem-par-emocionalo

Valsts policijas darbs un skolēnu atbildība (23.02.2023)

23.februārī Liepājas 8. vidusskolas 6. klases tikās ar valsts policijas darbiniekiem, lai iepazītu tuvāk Valsts policijas darba ikdienu un iegūtu informāciju par savu atbildību. 

Vienu mācību stundu skolēniem tika stāstīts par viņu pienākumiem un atbildību, lai paši būtu zinoši un justos drošāk par sevi un savu rīcību. Stundas ietvaros Valsts policijas darbinieki skolēniem uzdeva jautājumus par stundas saturu un skolēni varēja iegūt balvas.

Pēc tam skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai vērotu kinologus un dienesta suņus darbībā. Kinologi iepazīstināja ar 3 dažādiem dienesta suņiem un katrs no viņiem bija apmācīts veikt citu uzdevumu – meklēt, aizturēt un arī nepieciešamības gadījumā kost. Paralēli sekoja paraugdemonstrējumi dažādām komandām.

Skolēni uzdeva policistiem jautājumus par darbu ar trafarēto un netrafarēto auto, kur un kas ir jāmācās, lai strādātu Valsts policijā, kā arī izmantoja izdevību sēdēt policijas auto, policisti arī iededza bākugunis un atskaņoja dažādus brīdinošos signālus.

Ikdienā skolēni maz aizdomājas par policista darba specifiku un darba apstākļiem, taču pēc stundām skolēni teica atzinīgus vārdus par stundu saturu un piedzīvoto. Savukārt policisti aicināja skolēnus aizdomāties, lai nākotnē viņi varētu veikt to darbu, kuru vēlas un lai skolas laikā paveiktā rīcība nav tam šķērslis.

Sakām lielu paldies Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākajai inspektorei Evai Mangalei par sadarbību un valsts policijas darbiniekiem, kuri piedalījās stundās un ļāva ieskatīties savā darba ikdienā darbā ar dienesta suņiem un strādājot darba auto.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?” (23.02.2023)

17.februārī Liepājas 8. vidusskolas 8. – 12. klašu skolēnu grupas kopā ar klašu audzinātājiem devās uz izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties tālāk?” Liepājas Latviešu biedrības namā

Ap 90 Liepājas 8. vidusskolas skolēni izstādes laikā iepazinās ar vairāk kā 25 turpmākās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Skolēni varēja iepazīties ar profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu un universitāšu piedāvājumu, kā arī piedalīties neformālās izglītības aktivitātēs un iepazīties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,  Digitālo Inovāciju parka, biedrības “Impact Hub Liepāja”, Liepājas “Jauniešu māja” un Liepājas skolēnu domes un Jauniešu padomes sniegtajām iespējām.

Paralēli izstādes apmeklējumam skolēniem bija iespēja arī saņemt karjeras konsultācijas pie pedagogiem karjeras konsultantiem.

Skolēni pasākumu vērtēja kā labu, jo varēja klātienē iepazīties ar dažādām izglītības iestādēm un runāt ar iestādes pārstāvjiem, lai spētu veikt savu potenciālo lēmumu par to, kur mācīties tālāk. Sniedzot atgriezenisko saiti skolēni pauda viedokli, ka vēl ir jāveic pašizpētes un karjeras iespēju izpētes aktivitātes galīgā lēmuma pieņemšanai.

Sakām lielu paldies Liepājas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par izstādes organizēšanu.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Ciemos pie mums Rīgas Stradiņu universitātes vēstneši (23.02.2023)

16. februārī Liepājas 8. vidusskolas vidusskolēnu interesentu grupai bija izzinoša tikšanās ar 2 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vēstnešiem.

RSU vēstneši – 3. kursa Medicīnas fakultātes students Dins Mironovs un 2. kursa Komunikācijas fakultātes studente Anastasija Šuļkovska, kuri pastāstīja par  RSU sniegtajām studiju iespējām. Jaunieši dalījās arī savā pieredzē kā RSU studenti un ko nozīmē būt studentam.

RSU Vēstneši (2)

RSU ir 9 fakultātes, 66 studiju programmas, kurās ir pieejamas budžeta un bezmaksas studiju vietas, praksē balstītas studijas, iespēja apgūt studiju sagatavošanās kursos, plašs ārpus studiju aktivitātes – tautu deju ansamblis, koris, studentu medijs, studējošo pašpārvalde, sporta klubs un zinātniskie pulciņi.

Kā minēja paši jaunieši, tad atšķirībā no skolas, studentam ir aktīvi jāseko līdzi pašam savam nodarbību un lekciju sarakstam, nav klases audzinātājs, kurš varētu atgādināt darāmo lietu sarakstu. Lai to visu jaunietis spētu paveikt, tad svarīgi ir pilnveidot laika plānošanas prasmes (aktīvi plāno, laiku kad un kur mācīsies), pašdisciplīna un atbildība (jāapzina, kas ir vajadzīgs, lai nokārtotu mācību kursu, kāda literatūra ir jālasa, lai nokārtotu pārbaudes darbu un eksāmenus). Noteikti svarīgi jaunietim ir tīklot ar kursa un citiem studiju biedriem, lai spētu sekot līdzi izmaiņām un studiju procesam.

Skolēni pēc tikšanās varēja uzdot interesējošos jautājumus studentiem un skolēni uzkavējās ilgāk, lai iegūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par studijām un dzīvi Rīgā.

Sakām lielu paldies RSU vēstnešiem Dinam un Anastasijai par ieskatu RSU studiju procesā un dalīšanos savā pieredzē.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Valsts policijas pārstāvji dalīsies pieredzē par darbu savā profesijā (22.02.2023)

Valsts policijas DARBS

ERAF projekts “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) (19.02.2023)

11

14.februārī Liepājas 8. vidusskolas vidusskolēniem par savas uzņēmējdarbības sākšanas vai esoša komersanta dota uzdevuma risināšanas iespēju pastāstīja Liepājas Universitātes pārstāve Evita Zekuņenko.
Ar šī gada 1. septembri Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību Impact Hub, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Universitātes attīstības fondu un informatīvo atbalstu Liepājas Valsts tehnikumu uzsāka ERAF projekta “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) īstenošanu . E. Zekuņenko pastāstīja jauniešiem par iespēju piedalīties projekta noslēdzošajā ciklā, lai īstenotu savu uzņēmējdarbības ideju vai attīstītu esoša uzņēmuma izaicinājumu. Projektā var iesaistīties gan skolēni, gan studenti un 4 mēnešu periodā dalībnieki saņem ikmēneša stipendiju EUR 200.00 apmērā, kā arī finansiālu atbalstu idejas realizēšanai.
Sakām lielu paldies projekta autoriem par iniciatīvu un jauniešiem sniegto iespēju uzsākt darbību projektā IGLS, uzsākot savu uzņēmējdarbību vai pildot uzņēmuma uzdevumu.  

20230214_094647

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Absolvente Ance Āboliņa ciemojas pie 12.a klases (11.02.2023)

6.februārī Liepājas 8. vidusskolas 12.a klases skolēni piedalījās citādā latviešu valodas stundā. Pie viņiem un skolotājas ciemojās Liepājas 8. vidusskolas absolvente Ance Āboliņa.

A. Āboliņa pašlaik ir SEB bankas darbiniece un strādā par pārdošanas atbalsta vadītāju un viņa arī ir SEB Skolu vēstnešu programmas vadītāja Latvijā.

Par sevi Ance saka: “Kas es būšu nākotnē? Man nav ne jausmas!”. Ance ir studējusi Latvijas Universitātē un ieguvusi bakalaura grādu politoloģijā un jurisprudencē, savukārt maģistra grāds uzņēmējdarbībā un finansēs ir iegūts Rīgas Tehniskā universitātē. Skolas laikā viņai padevās visi priekšmeti un tas neatviegloja viņas studiju izvēli, vienkārši viņai bija pārliecība, ka ir jāstudē. Sākotnējā izvēle bija par labu medicīnai, taču eksāmenu rezultāti nebija tādi, kādus viņa vēlējās. Pateicoties labiem rezultātiem valsts politikas un tiesību olimpiādē, Ancei bija iespēja studēt politoloģiju, kura tolaik pašai nebija pievilcīga. Vien tagad viņa saka, ka studijas iedod plašāku skatījumu uz pasauli.  Saprotot, ka akadēmiskais grāds bija bez praktiskas darbības, viņa pati izdomāja iet praksē. Tieši pateicoties praksei viņu pieņēma darbā Ārlietu ministrijā. Laika gaitā, meklējot izaicinājumu, viņa sāka studēt tiesību zinātni un tad saprata, ka jāstrādā tiesā, lai iegūtu praktisko pieredzi. Strādājot tiesu sistēmā darbs bija izaicinājumu pilns cilvēciskā faktora dēļ. Kā Ance minēja, nav viegli saprast, kurš ir vainīgs un kurš nav.

20230206_090057

Lai atgūtos no intensīvās darba pieredzes, Ance lietderīgi izmantoja bezdarbnieces statusu un uzdodot sev jautājumu, par ko viņa gribēja kļūt bērnībā, nāca atskārsme par darbu bankā. SEB banku viņa izvēlējās, jo tā ir arī banka, kuras kliente ir viņa pati. Atgriežoties pie jauniem izaicinājumiem, Ance izvēlējās darbu ar starptautiskajiem klientiem, jo gribēja iepazīt starptautisko vidi un pavadīt darba ikdienu angļu valodā. Laikam ejot, saprotot, ka viņa var paveikt daudz vairāk un svarīgi bija vēlme strādāt Latvijas vai vismaz Latvijas klientu labā, viņa mainīja darba vidi – uz SEB Latvija un sāka darbu ar privātpersonām

 Tikai pēc 3 atteikumiem, viņa tik pie kārotā darba un tas sniedz viņai gandarījumu, sevišķi darbā ar jauniešiem iniciējot ideju par SEB Skolu vēstnešu programmu.

Ance ienes pozitīvisma pilnu enerģiju un aicina jauniešiem uzdrīkstēties, ja nepieciešams, ņemt pauzi no mācībām, lai gūtu pieredzi un noteikti iesaistīties projektos, lai labāk iepazītu sevi, savas zināšanas un prasmes.

Sakām lielu paldies par atsaucību, vaļsirdīgo un patieso sarunu, smaidu pilno un pozitīvisma uzlādēto darba nedēļas iesākumu Ancei Āboliņai.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Biznesa vadības koledžas dibinātāja Jāņa Stabiņa nodarbība (09.02.2023)

8.februārī Liepājas 8. vidusskolas skolēnu grupa piedalījās Biznesa vadības koledžas dibinātāja Jāņa Stabiņa nodarbībā “Bizness.Veiksme. Karjera.”. 

Biznesa vadības koledžas nodarbība

J. Stabiņš ir dibinājis Biznesa Vadības koledžu, nacionālo jauniešu kustību “Projekts Esi Līderis” un Rīgas Komercskolu. Par sevi viņš stāsta, ka pabeidzis skolu ar 5 nesekmīgām atzīmēm un tas var būt un ir graujoši pašvērtējumam. Taču laikam ejot atklāja, ka viņam ir disleksija (traucēta lasītprasme). 

J. Stabiņa vēstījums bija par to, ka var mācīties dažādi un tas ir ieguldījums sevī pašā – var apmeklēt kursus, seminārus, lasīt grāmatas un mācīties no skolotājiem. Svarīgi ir saprast, ka katram ir svarīgi īstenot sevi un formulēt sev, kas ir veiksme un laime, jo katram tā ir sava. Nodarbībā J. Stabiņš minēja, ka cilvēkiem ir jāattīsta sava intuīcija, jāsaprot, ka sociālais piemērs šobrīd mūsu vidē ir tendēts uz nepiepildāmu mērķi un jauniešiem nav šobrīd jāiespringst veikt “pareizās” izvēles. Svarīgi ir atrast sevi un gūt pieredzi plašākam redzeslokam, lai spētu pieņemt pamatotus dzīves lēmumus. Nav vienas “pareizas” skolas vai rīcības formulas. Nepieciešams saprast savas vērtības un kas ir svarīgi kā cilvēkam, lai justos laimīgs, jo tā ir veiksme. Tādejādi veiksmīgs cilvēks ir laimīgs cilvēks un otrādi. 

20230208_124231

Sakām lielu paldies Biznesa vadības koledžai par iespēju jauniešiem tikties nodarbībā ar Jāni Stabiņu, lai iedvesmotu jauniešus meklēt sev “pareizo” veiksmes formulu.  

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants