Skolotāji kovboju stilā sacenšas sporta spēlēs (27.08.2015)

Grobiņas novada Jura staļļos ceturtdien 27.augustā notiek Liepājas skolotāju 14. sporta spēles “Kovboju izaicinājums”. Šādas sporta spēles izveidojušās par tradīciju pirms jaunā mācību gada sākuma.

[Not a valid template]

Foto: Arnis Juzups

Skolas darba laiks 26. un 27. augustā (24.08.2015)

Tehnisku iemeslu dēļ (remontdarbiem elektroapgādes tīklā) šī gada 26. un 27. augustā skolas pedagoģiskais un tehniskais personāls strādā un būs pieejams pēc darbinieku individuālā grafika.

Aktuālais 2015./2016. mācību gadā (18.08.2015)

Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2015./2016.mācību gadā akcentē vairākus aspektus:

  • Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai. Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medijpratība un drošumspējas stiprināšana.
  • Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā izglītībā.
  • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena un 2016.gadā uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.-2021.gadam);
  • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.
  • Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
  • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās.
  • Veicināt skolēnu līdzdalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

 
Skatīt raksta avotu