Uzņemšana 10.klasē (13.06.2017)

10 klase_2017

Lasīt vairāk

Uz skolu! (12.06.2017)

Sešgadīgo skolēnu adaptācijas nedēļa skolā no 1.jūnija – 7.jūnijam.

1.jūnijā tikšanās aktu zālē 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

Skolotājas A.Kļaviņa – Kļava, V.Jaure, G.Kulačenoka

  uz skolu

Sīkāka informācija – direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, tel. 29991324; marika.daubure@liepaja.edu.lv

Izlaidumi (06.06.2017)

9.jūnijāplkst. 14.00 izlaidums 9.a un 9.b klasei

10.jūnijā plkst. 11.00 izlaidums 9.c klasei

10.jūnijāplkst. 14.00 izlaidums 12.a klasei

izlaidums