17.skolotāju sporta spēles (31.08.2018)

Vakar 30.augustā piedaloties ikgadējās skolotāju sporta spēlēs mūsu skolas komanda izcīnīja godpilno 1.vietu.

Foto: Sabīne Brante

Domāt, darīt, zināt! (31.08.2018)

Ar tādu moto šogad norisinājās pirmsskolas un sākumskolas pedagogu metodiskā diena. Ar lielu vēlmi darīt kopīgu darbu, domāt par jaunajām idejām un zināt to īstenošanas plānu – ar tādu mērķi 29.augustā Liepājas 8.vidusskolā pulcējās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. Tika apspriestas un pārrunātas jaunākās vēsmas mūsdienu pedagoģijā, kā arī pedagogi dalījās personiskajā pieredzē. Metodiskās dienas dalībniekus sagaidīja jauka burtu meitiņa, kas visus cienāja ar zinību vitamīnu āboliem, kuri savu vasarā uzkrāto spēku nu dāvās čaklajiem skolotājiem, lai ziemā nepietrūkst spēka.
Liels paldies visiem skolotājiem, kas piedalījās skolas noformēšanā un metodiskās dienas sagatavošanā!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure