(24.12.2018)

snow

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
/I.Ziedonis/
Jau trešo gadu Liepājas 8.vidusskolas skolēni un skolotājas gatavo apsveikumu kartiņas Ziemassvētkos pansionāta “Iļģi” iemītniekiem. Lai arī tiem sirdi sasildītu svētku siltums, kuriem dažādu apstākļu ietekmē nav tādas svētku sajūtas, kā vairumam, kā mums. Jaukus svētkus! Paldies visiem, kuri piedalījās kartiņu izgatavošanā!

Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

“Rūķu māja” (21.12.2018)

Kur dzīvo Ziemassvētku rūķi? Daudzi nezina. Mēs gan zinām! Šonedēļ tie dzīvoja Liepājas 8.vidusskolā “Rūķu mājā”. Tur sākumskolas skolotājas cepa saviem audzēkņiem piparkūkas! Un arī skaisti izrotāja! Kuri saldumi ir paši garšīgākie? Pašu gatavotie. Kuras dāvanas vismīļākās? Pašu gatavotās. Cerams, ka sākumskolas skolēniem ļoti ies pie sirds skolotāju darinātās piparkūkas. Vēl “Rūķu mājā” tapa skaistas un mīļas Ziemassvētku kartiņas pansionātam “Iļģi”. Lai netrūkst radošu ideju arī turpmāk! Jaukus svētkus!


Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

(20.12.2018)

Izt_run_konk

Iepazinām trenera profesiju (20.12.2018)

Šodien skolā turpinājām izzināt dažādo profesiju pasauli projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros šoreiz iepazīstot trenera profesiju. Pie mums ciemojās fitnesa trenere Sabīne Priedola,  kas iepazīstināja ar sevi un stāstīja kā kļuvusi par fitnesa treneri, kur un kā mācījusies un sniedza informāciju par profesijā nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Trenere arī sniedza atbildes uz jautājumiem: Vai fitnesa treneris ir pieprasīta profesija? Ko nozīmē būt pašnodarbinātam fitnesa trenerim? Kāda ir darba ikdiena? Vai fitnesa treneris ir profesija visam mūžam? Un daudziem citiem, kam sekoja iejušanās trenera ādā – praktiski fitnesa uzdevumi un zumbošana.

Informāciju sagatavoja: Dina Brence

Eglīte smaržo un mirdz, actiņās prieks, satraukta sirds… (17.12.2018)

egleTā iesākās rīts Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas skolēniem, jo viņi bija sapulcējušies uz eglītes iedegšanas svētkiem. Pie bērniem viesojās arī Ziemassvētku rūķis, kuram bērni ar dziesmām, dzejoļiem un dejām stāstīja un rādīja, ko divpadsmit mēnešus darījuši – gan ziemu baudījuši, gan ķekatās gājuši, gan pūpolus plūkuši, gan lietus pilienus ķēruši, gan Jāņus svinējuši, gan sienu grābuši, gan labību pļāvuši, gan čiekurus lasījuši, gan veļus godājuši, gan pēc malkas braukuši, gan Ziemassvētkus gaidījuši… Rūķi gaidījuši. Rūķis, protams, neatnāca tukšām rokām. Viņš teica, ka visi, visi bērni čakli strādājuši un pelnījuši dāvanas. Par prieku visiem klātesošajiem eglīte kā uz burvju mājienu iedegās! Nu var droši gaidīt Ziemassvētkus! Paldies visiem dalībniekiem! Lai visiem jauki svētki!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, fotografēja L.Antonova

Ziemassvētku balle (17.12.2018)

Snapchat-1421814339

Profesija stjuarts (14.12.2018)

Vakar mūsu skolā bija vērojams lidojumam labvēlīgs laiks, tādēļ lidmašīnas kapteine Dinas Brence  un  air Baltic stjuarts Toms Urstiņš sveica 7.-12. klases skolēnus airBaltic lidmašīnas Airbus A220 lidojumā uz stjuarta profesijas aizkulisēm.
Lidojuma ilgums 40 minūtes.
Pirms lidojuma stjuarts aicināja nodarbības dalībniekus iepazīties ar drošības karti, kurā varēja atrast norādes par avārijas izejām, plānoto nodarbības plānu un citu svarīgu informāciju, lai kopējais pasākums būtu drošs un patīkams.
Nodarbība “Profesija stjuarts” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros un tās laikā skolēniem tika atklāta stjuarta profesijas ikdiena, kuras laikā  bija iespēja pašiem demonstrēt drošības instruktāžu un pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas prasmi, pēc pārbaudēm skolēni atzina, ka izjuta ļoti lielu atbildības sajūtu. Stjuarts iepazīstināja skolēnus ar mācību procesu un ļāva brīvprātīgajiem iejusties dažādās situācijās, uzsverot, ka topošajiem stjuartiem jāņem vērā to, ka lidojums nav tikai skaists sapnis, tas nozīmē arī  ļoti smagu darbu.

Fotografēja  un informāciju sagatavoja: Dina Brence

Adventes laiks (12.12.2018)

Adventes laiks_2018Šis ir laiks, kad nedaudz jānoliek malā ikdienas rūpes un steiga, kad nedaudz vairāk laika jāatvēl sev un saviem mīļajiem. Kas var būt jaukāks par kopā būšanu, cepot piparkūkas un gatavojot Ziemassvētku dāvanas? Tāpēc atkal Liepājas 8.vidusskolā notiek Ziemassvētku radošās darbnīcas, kad mazuļi kopā ar mammām, tētiem, māsām, brāļiem un vecvecākiem paši gatavo ko jauku svētkiem! Paldies skolotājām, kas radīja burvīgu svētku noskaņu! Paldies dalībniekiem, kas atzinīgi novērtēja šo ikgadējo pasākumu! Lai visiem izdevušies un jauki svētki!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

(10.12.2018)

Dāvāsim prieku! (07.12.2018)

Tā jau septīto gadu saucas labdarības akcija, ko organizē PII “Mazulītis”, kuru atbalstīt  esam aicināti arī mēs. Un, kā katru gadu, labdarības akcija noslēdzas ar sirsnīgu koncertu, kurā uzstājas arī mūsu skolēni. Šogad koncerts notika 5.decembrī. Ļoti skaistas Ziemassvētku dziesmiņas nodziedāja mūzikas skolotājas I.Āboliņas vadītais ansamblis.  Paldies dalībniekiem! PII vadītāja un kolektīvs izsaka milzīgu, sirsnīgu pateicību visiem, kas atbalstīja labdarības akciju!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure