Lepojamies! (28.03.2019)

Apsveicam!
Liels paldies Arturam, vecākiem, skolotājai!

A.Lazdins (2)

Fizikas nedēļa turpinās! (28.03.2019)

fizik_2019Arī Liepājas PII pagājušā nedēļa bija Radošuma nedēļa. Bet šonedēļ, otrdien, Liepājas 8.vidusskolas skolotāji deva iespēju mazajiem pirmsskolēniem iejusties skolēnu lomās un padarboties skolā – gan sporta skolotāju J.Dudko, M.Mickus un N.Lagzdiņa sagatavotajās sporta stafetēs ar fizikas elementiem, gan fizikas stundā pie skolotājas D.Bugajas, gan salikt attēlu puzles datoru ekrānā skolotāja A.Juzupa vadībā, gan vērot elpu aizraujošus eksperimentus pie skolotājām L.Baltavičas, L.Antonovas, S.Brantes, M.Daubures. Mazajiem skolniekiem lielu jautrību izraisīja Minijona apciemojums, kurš atstāja arī mazas piemiņas dāvaniņas par čaklo darbošanos skolā. Lai visiem veiksmīgas skolas gaitas!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure   

“Mana karjera” (25.03.2019)

20. martā skolas zālē pulcējās Liepājas 8. vidusskolas 9. – 12. kl. jaunieši un Liepājas internātpamatskolas 7.-9.kl. skolēni ,kas ir ieinteresēti profesijās, kas saistās ar ķīmiju un fiziku. Notika divas nodarbības, kuru laikā skolēni tikās ar ķīmiķi Igoru, kurš šobrīd strādā Zinātnes teātrī un regulāri skolēniem māca fiziku un ķīmiju interesantā veidā. Nodarbības vadītājs dalījās ar informāciju, kur pats apguvis šo profesiju un atklāja daudz darba vietas, kurās ikdienā strādā fiziķi un ķīmiķi, kas skolēnos izraisīja izbrīnu. Jo lielākā daļa pat nenojauta, ka šie profesiju pārstāvji darbojas gan medicīnā, gan farmācijā, gan skaistumkopšanā un pat kino.  
Nodarbības vadītājs stāstīja, ka apgūstot ķīmijas un fizikas nozares profesijas, var strādāt:
1) ķīmijas jomas profesijas -būvniecības uzņēmuma materiālu testēšanas laboratorijā; farmācijas zāļu izstrādes un testēšanas laboratorijā; pārtikas kvalitātes laboratorijā. Filmu industrijas specefektu laboratorijā.
2) fizikas jomas profesijas -jaunu materiālu izgudrošana un pielietošana būvniecībā; kosmosa materiālu izpētes laboratorijā; elektroierīču testēšanas laboratorijā – elektrības indukcijas ierīces u.c.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Citādā mācību diena (25.03.2019)

20. martā Liepājas 8.vidusskolas – ”Citādās mācību dienas” ietvaros jauniešiem bija lieliska iespēja pārliecināties, ka fizika mums ir visapkārt, tāpat arī pārbaudīt sengrieķa ģēnija – Arhimēda spēka teoriju reālos apstākļos. Jautrā, atraktīvā un izzinošā gaisotnē noskaidrojās, ka jebkuram spēkam ir pretspēks. Pēc pedagogu ievadvārdiem par izcilā fiziķa izcelsmi un sasniegumiem, ar ūdeni pilnā glāzē, gremdējot monētas, tika novērots cēlējspēks darbībā, kurš darbojās uz ķermeni, kas iegremdēts šķidrumā. Eksperimenta laikā tika sasniegts rekords – iegremdējot 43 monētas, ko paveica 10.A klases jaunieši. Neviltotas sajūsmas raisīja ūdens ”cepure”, kas pacēlās augstāk par glāzes malu, uz mirkli apejot fizikas likumus. Eksperimentālajā procesā piedalījās 5. – 11.klašu grupas un skolotāji – I.Vasiļjeva, A.Hasnere, J.Dudko, M.Mickuss, N.Lagzdiņš un J.Rudzītis.

Vai zem ūdens var paraudāt?, Kur paliek krāsa, kad saulē kaut kas izbalē?

Uz tādiem un citādiem jautājumiem skolēni domāja atbildes CITĀDĀ MĀCĪBU DIENĀ angļu valodas skolotāju vadībā.  Savukārt 5.-8. klašu skolēni  risināja  krustvārdu mīklas par dažādām fizikālām parādībām dabā, meklēja fizikas terminus angļu valodā, centās izprast frazeoloģismu nozīmes un tās attēlot dažādos veidos.

Skolotājas Anželika Vilsone un Velta Siliņa rīkoja radošo darbnīcu “Lidojošās vardes”. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar origami un kirigami papīra locīšanu, kuru izcelsme saistīta ar Japānu un šīs tehnoloģijas tiek pielietotas līdz mūsdienām. Nodarbības laikā tika locīta papīra varde, kuras rezultātā izvērtās sacensība – ātrāk, augstāk, tālāk. Bija skolēni, kas vardītei deva vārdu. Nodarbības nolūks bija tāds, lai skolēni saprastu, kas ir kinētiskā enerģija.

Lielu interesi skolēnos izraisīja dažādie eksperimenti, gan mūsu fizikas un ķīmijas skolotāju pavadībā, gan viesu no “ Zinātnes teātra” demonstrējumi.

Lielu PALDIES  par interesantajām vieslekcijām sakām pārstāvjiem no RTU, LVT un Liepājas ūdens.

Paldies visam kolektīvam par interesantajām nodarbībām un skolēniem par azartisku iesaistīšanos!

Skolas administrācija

Citāda mācību diena sākumskolā (20.03.2019)

bites_2019Atkal klāt Radošuma nedēļa, kas šogad Liepājā notiek ar moto “Fiziku var atrast visā, ko cilvēki dara”. Un cilvēki dara daudz ko interesantu! Arī 8.vidusskolā! Tāpēc 20.martā mācības nenotika kā ierasts, bet savādāk – ar uzsvaru uz fiziku. Arī daba dzīvo pēc fizikas likumiem, tāpēc pie sākumskolas skolēniem uzaicinājām bitenieci no Grobiņas Liānu Dzērvi, kas skolēniem pastāstīja gan par bišu dzīvi, gan augiem, gan medus rašanās procesu. Mazajiem bija iespēja gan iepazīties ar stropu un tā elementiem, gan biškopības produktiem – vasku, putekšņiem, bišu maizi, medu. Un, pats galvenais, nodegustēt! Svarīgākais bija izprast –  bites medu nenes, bet smagā darbā iegūst, ražo! Liels paldies biškopei par atsaucību, interesantām nodarbībām un gardo medu! Vēl skolēniem bija iespēja noskatīties fizikas eksperimentus aktu zālē. Diena bija ļoti noslogota, jo visas dienas garumā bija jādarbojas arī klasēs – jāeksperimentē, jāpēta, jādiskutē, jāveido… Pēc laimīgajām un smaidīgajām bērnu sejām nopratām, ka tādas radošas dienas bērnus aizrauj un interesē. Rīt gaidīsim atsauksmes! 

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

Konkurss “Mana Liepāja” (19.03.2019)

Liepājas 394. dzimšanas dienu mūsu skolā svinējām pārbaudot skolēnu zināšanas par Liepājas personībām, statistiku un faktiem, vēsturi un unikālām vietām konkursā “Mana Liepāja”.
Vai tu zini kā sauc unikālu inženiertehnisko pieminekli, kas atrodas Liepājā?  Vai zināji, ka Liepājā atrodas pasaules neparastākā viesnīca un vari nosaukt to? Daļa no komandām atbildes zināja, pamēģini atbildēt arī tu!
Papildus jautājumiem sekoja izaicinājumi, kuros bija gan augstākās sarežģītības jautājumi, gan loģikas, dzirdes un redzes uzmanības jautājumi, kurus ar prieku pieņēma un veica vairākas komandas.
Konkurss notika klašu grupās:

  • 5.-6. klases
  • 7.-8. klases
  • 9.-11. klases

Paldies visiem, kas piedalījās, paldies žūrijai A. Putrei un A. Kļaviņai Kļavai.
Paldies J. Rudzītim par mirkļu iemūžināšanu foto un priecīgu Liepājas dzimšanas dienu!


Direktores vietniece audzināšanas jomā: Dina Brence

Citāda mācību diena sākumskolā 20.martā (19.03.2019)

Nodarbība pie biškopes (1.)

Cit_mac_diena_2019_2

Laiks Klases
8.45 – 9.20 3.b
9.20 – 9.55 2.a, 2.b
9.55 – 10.30  3.a
10.35 – 11.10 1.b, 1.b
11.20 – 11.55 4.a, 4.b
12.00 – 12.35 1.c, 2.c
12.35 – 13.10 3.c, 4.c

Cit_mac_diena_2019

Eksperimenti aktu zālē (2.)
Laiks Klases
10.00 – 10.30 1. – 4.kl. (krievu pl.)
10.40 – 11.10 4.a., 4.b., 2.b
11.20 – 11.50 3.a, 3.b
12.00 – 12.30 1.a, 1.b, 2.a

Cit_mac_diena_2019_1

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Daubure 

Pašiem savs Rožu laukums! (18.03.2019)

rose_2019Svinības par godu Liepājas dzimšanas dienai – šogad 3.dzimšanas dienu svin sākumskolas skolēnu gatavotā kūka “Pašiem savs Rožu laukums”.  Māmiņu gādīgi sarūpēto ievārījumu mazās rociņas rūpīgi klāja uz mīkstā biskvīta, bet kārās actiņas lūkojās uz gardā putukrējuma pusi. Mazie skolnieki gūst pieredzi gan kulinārijā, gan sadarbības prasmju apguvē. Un cerams, ka šis emocionālais pārdzīvojums paliks atmiņā visu mūžu! Daudz laimes, Liepāja!  
Paldies visiem, kas palīdzēja tapt tortei!


Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

Lepojamies! (15.03.2019)

Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem!

Lepojamies! (15.03.2019)

Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem!