20.janvāris – Barikāžu piemiņas dienas pasākumi (23.01.2017)

20150315-1744-162745-5505a8cadfb58-pieci-gadi-gida-loma.jpg

1991. gada janvāris – laiks, kad mazā latviešu tauta pierādīja, ka tai ir drosme stāties pretī apspiedēja varai un ka latviešiem ir tiesības pašiem būt saimniekiem savā zemē. Tolaik latvieši un arī pārējās Baltijas tautas parādīja apbrīnojamu uzņēmību un drosmi, par ko šos cilvēkus var tikai apbrīnot un pieminēt ar cieņu. Šajā dienā mūsu skolā ciemojās un atmiņās par notikumiem pirms 26 gadiem dalījās īpašs viesis – Inta Vanaga, sieviete, kas piedalījās barikādēs Liepājā.
Pasākumu vadīja Dina Brence
Par muzikālo noformējumu parūpējās 5.-7.kl.koris, 7. klases ansamblis un vidusskolas ansamblis  skolotājas Ilzes Āboliņas pavadībā
Paldies par dzejoļa skaitīšanu Ričardam Klasonam (skolotāja Dace Balode) kā arī visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un skolas noformēšanā.

Informāciju sagatavoja: Dina Brence