Uz skolu! (12.06.2017)

Sešgadīgo skolēnu adaptācijas nedēļa skolā no 1.jūnija – 7.jūnijam.

1.jūnijā tikšanās aktu zālē 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

Skolotājas A.Kļaviņa – Kļava, V.Jaure, G.Kulačenoka

  uz skolu

Sīkāka informācija – direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, tel. 29991324; marika.daubure@liepaja.edu.lv

FacebookTwitter