Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!’’ (11.01.2018)

SKOLĀ: 8.01. -21.02.2018

Lai piedalītos konkursā un tiktu nodrošināta to izvešana, ir 30 kg.

baterijas

AKTĪVĀKĀ AUDZĒKŅA REĢISTRĒŠANA:

1.Dalībnieks var reģistrēt vienu aktīvāko audzēkni no mācību iestādes bateriju vākšanā individuālās balvas nominācijai (skat–Nolikuma punktu 11.3.“Individuālās balvas”).

2.Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana jāveic Dalībnieka izveidotajā Profilā norādot–vārds, uzvārds un savāktais bateriju daudzums, (kg).

3.Aktīvākā audzēkņa reģistrēšanās jāveic līdz

2018.gada 28.februārim.

Konkursā Dalībnieki sacenšas divās kategorijās:

1.pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni,

2.pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē.

http://www.baterijas.lv/

BATERIJAS NODODAM PIE SKOLAS DEŽURANTES SPECIĀLĀ KASTĒ (MAISIŅOS AR KLĀT PIEVIENOTU zīmīti, kurā norādīta KLASE, SKOLĒNA VĀRDS, UZVĀRDS)

FacebookTwitter