Skolēnu līdzpārvaldes pasākumu plāns 2017./2018.m.g. 1.semestrim (15.09.2017)

DATUMS PASĀKUMS
14.09.2017 Konkursa „Foršākais skolotājs” balsošana,2.kārta (7.-12.kl.),  rezultātu apkopošana
20.09.2017 Nominētā pedagoga ,, Foršākais skolotājs’’ motivācijas vēstules rakstīšana, nosūtīšana LPIP
29.09.2017 Skolotāju diena skolā,,Foršākais skolotājs’’ nominanta sveikšana
16.-20.10.2017 Karjeras nedēļa skolā
16.-22.10.2017 „Labo darbu nedēļa”http://palidzesim.lv/
17.10.2017 “Labo darbu nedēļas ietvaros’’KOMPLIMENTU DIENA SKOLĀ
19.10.2017 “Labo darbu nedēļas ietvaros’’ spēles sākumskolas skolēniem starpbrīdī (1.stāvā)
Oktobris GatavošanāsLiepājas 8.vsk. “30-gadu jubilejai’’
28.10.2017 Liepājas 8.vsk. ,,30-gadu jubileja’’. Absolventu salidojums
10.11.2017 1.-4.kl. „Sagaidīsim Mārtiņdienu”,Mārtiņu sumināšana
11.11.2017 Dalība ikgadējā pilsētas Lāpu gājienā uz Ziemeļu kapiem
12.12.2017 Skolas egles pušķošana skolas aktu zālē
15.12.2017 Ziemassvētku balle 9.-12.kl.
Decembris Labdarības akcijas

 

FacebookTwitter