Skolēnu pašpārvaldes pasākuma plāns (18.01.2018)

DATUMS PASĀKUMS
11.01.2018 Skolēnu pašpārvaldes aktīvistu tikšanās1.semestra darba izvērtējums, kopsavilkums, turpmākā attīstība. Jauns reglaments – Liepājas 8.vidusskolas SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE
18.01.2018 Sanāksme pie direktores, pašpārvaldes reglaments,2.semestra darba plāna apspriešana
14.02.2018 „Mīlestības diena”. Sv.Valentīndienai veltīti konkursi un atrakcijas skolā 7.-12.kl.
Līdz 21.02.2018 „Tīrai Latvijai” izlietoto bateriju vākšanas konkurss
8.03.2018 „Sveiksim savas dāmas” Starptautiskai Sieviešu dienai veltītas aktivitātes
5.-9.03.2018 Iesaistīšanās Liepājas pilsētas Radošuma nedēļā18.martā ,,Liepājai -393!’’
28.04.2018 Dalība Vislatvijas Lielā Talkas dienā (arī skolā!)
28.04.2018 Makulatūras vākšanas konkursa noslēgums
4.05.20183.05.2018 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.,,Baltā galdauta svētki’’- Pašpārvaldei  kopīga pasēdēšana, sarunas par kopīgi paveikto
9.05.2018 Eiropas diena (Eiropas eksāmens)
2.sem.laikā Dažādi konkursi u.c.aktivitātes –tiks paziņoti pēc nepieciešamības
31.05.2018 ,,Gada klase’’ – augstākā vidējā atzīme mācībās5.-12.klasei  apbalvošana (diploma pasniegšana)
Visu māc.g. 2.semestri „ Skolēns skolēnā ieklausās”. Sarunas ar 7.-9.kl. audzēkņiem

Skolēnu Pašpārvaldes prezidente: Anna Lapina

FacebookTwitter