Mācību evakuācija (11.10.2018)

Šodien Liepājas 8.vidusskolā plkst. 12.40 tika veikta ugunsdrošības vispārēja mācību evakuācija. Tās laikā tika pārbaudīta skolēnu un darbinieku operatīvā prasme evakuēties no ēkas, kā arī tika pārbaudīta automātiskā ugunsdrošības aizsardzības sistēma. Kā atzina novērotāja direktores vietas izpildītāja A.Kuncīte – viss noritējis bez aizķeršanās.112

Informāciju ievietoja: ugunsdrošības un aizsardzības speciālists A.Juzups