Projektu dienas darba kārtība 7. janvārī (04.01.2019)

1.-4. klase

plkst. 9.00 – darbs pie projektu darbiem kopā ar klases audzinātāju;

5.-8. klase

individuālās konsultācijas pie pētniecisko darbu vadītājiem (pēc individuāla grafika);

9.klase

konsultācijas pie eksāmenu mācību priekšmetu skolotājiem (informācija pie klases audzinātājiem);

10.-11.klase 

individuālās konsultācijas pie zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (pēc individuāla grafika);

12.klase

plkst. 9.00 konsultācija matemātikā.