Uzmanību 2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecāki! (05.02.2019)

1.kl. registrs

Topošo pirmklasnieku reģistrācija sākas š.g. 4.februārī  plkst. 9.00 elektroniski registrs.liepaja.edu.lv vai Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē.
Neskaidrību gadījumā interesēties skolas kancelejā (tel. 63484369) vai Izglītības pārvaldē.

2018./2019.m.g. sešgadīgo skolēnu nodarbības notiek
otrdienās
plkst. 17.00

203.kab. (skolotāja L.Baltaviča)  latviešu plūsma,

  • 306.kab. (skolotāja N.Čornaja) mazākumtautību plūsma.

2019./2020.m.g. pirmklasniekiem piedāvāsim šādas fakultatīvās nodarbības:

  • datorika,
  • koris,
  • tautas dejas,
  • sports,
  • mākslas vingrošana, mūzikas ritmika,
  • vizuālā māksla,
  • mājturība un tehnoloģijas

Būsiet laipni gaidīti Liepājas 8.vidusskolā gan uz sešgadīgo skolēnu nodarbībām, gan 1.klasi!