Projektu dienu plānojums 5.- 12. klasei no 4. līdz 6. februārim (02.02.2019)

Klase Pirmdiena 4.02.  Otrdiena 5.02.  Trešdiena 6.02.
5.- 8. klases    Pētniecisko darbu izstrāde pie skolotājiem (darbu vadītājiem) pēc individuāla grafika. Noteikti iepriekš vienoties ar skolotājiem! Pētniecisko darbu izstrāde pie skolotājiem (darbu vadītājiem) pēc individuāla grafika Pētniecisko darbu prezentēšana(precīzāka informācija sekos)
9.klases Diagnosticējošais darbs matemātikā Pl. 9.00
9.a 311.kab.
9.b 313.kab.
9.c 320.kab.
9.d 307.kab.
Konsultācijas mācību priekšmetos, kuros būs eksāmeni (grafiku pirmdien jautāt klases audzinātājiem)
 10.a  ZPD izstrāde (individuālas konsultācijas pie darbu vadītājiem) ZPD aizstāvēšana
11.a ZPD izstrāde (individuālas konsultācijas pie darbu vadītājiem tiem skolēniem, kuri nav vēl aizstāvējuši darbus) 12.00 – 13.00 Konsultācija latviešu valodā
12.a  10.00 krievu valoda12.00 matemātika13.00 latviešu valoda 10.00 krievu valoda11.00 matemātika 12.00 latviešu valoda