Liepājas dzimšanas dienas svinības sākumskolā 2019.gada 18.martā (14.03.2019)

rozu_laukums_2019

Liepājas dzimšanas dienai veltītas kūkas
“Pašiem savs Rožu laukums”
gatavošana 205.kabinetā:

 Laiks  Klase
8.50 2.c
9.00 1.a
9.10 1.b
9.20 2.a
9.30 3.a
9.40 3.b
9.50 1.c
10.00 2.b
10.10 4.a
10.20 4.b
10.30 3.c, 4.c

Svinīgs pasākums 13.00 aktu zālē!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Daubure