Gaidām Tevi Liepājas 8.vidusskolas 10.klasē! (14.06.2019)

10-klase_2019

Piedāvājam apgūt

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,

kas Tev pēc 12.klases beigšanas paver iespējas turpināt mācības jebkurā augstākajā mācību iestādē atbilstoši savām interesēm un vēlmēm.

Iespējas, mācoties Liepājas 8.vidusskolā:

  • padziļināti apgūt angļu valodu un matemātiku
  • mācīties vācu valodu kā 3.svešvalodu (bez priekšzināšanām)
  • līdzdarboties skolēnu līdzpārvaldē
  • piedalīties daudzveidīgās ārpusstundu aktivitātēs
  • dziedāt jauktajā korī
  • iesaistīties sporta aktivitātēs fakultatīvi
  • saņemt individuālu atbalstu mācību priekšmetos, kuros iespējams tik labi neveicas, projekta “PuMPuRS” ietvaros
  • saņemt sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju, ja izglītojamais dzīvo citā pašvaldībā
Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā
no 17.jūnija katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00

Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai pases kopija.

FacebookTwitter