Liepājas 8.vidusskolā jaunas izglītības programmas (11.07.2019)

Sākot ar 2019./2020.mācību gadu, skola piedāvā iespēju mācīties gan pamatskolā, gan vidusskolā tiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem dažādu apstākļu dēļ nav bijusi iespēja iegūt vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību atbilstoši vecumposmam.

uznemsana_2019

Uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (kods 23011112)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) – klātiene
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) – neklātiene
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011023) – neklātiene
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011014) – tālmācība
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011024) – tālmācība

Informācija par uzņemšanu atrodama šeit.

FacebookTwitter