Dzejas dienas – Raiņa dienas! (19.09.2019)

sauleTā katru gadu septembrī skan Latvijā, arī Liepājas 8.vidusskolā! Mazie sākumskolēni, atzīmējot Raiņa dzimšanas dienu, šodien bija sapulcējušies skolas aktu zālē – deklamēja gan Raiņa, gan citu latviešu autoru dzeju, dziedāja dziesmiņas ar Raiņa vārdiem, spēlēja teātri. Klausītāji ļoti labi atpazina Raiņa dzejoļus, daudzi skaitīja un dziedāja līdzi. Aplausi bija vētraini. Paldies skolotājām un visiem drosmīgajiem, kuri bija gatavojušies un nebaidījās kāpt uz skatuves sniegt mums jaukus priekšnesumus! Uz tikšanos Raiņa jubilejā nākamgad!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter