Darbotiesprieks! (18.10.2019)

ABCLai parādītu mazajiem topošajiem pirmklasniekiem skolas dzīvi, pie mums vakar viesojās PII “Mazulītis” sagatavošanas grupiņas bērni. Viņiem tika dota iespēja gan pasportot, aktivitātes sasaistot ar matemātikas uzdevumiem. Mazie ķipari padarbojās ar papīru, līmi un dabas materiāliem, gatavojot ežus ziemas miegam. Un, kā vienmēr, lielu sajūsmu un aizrautību radīja nodarbība pie datoriem, kur mazie skolnieki gan skaitīja, gan būvēja, gan dejoja, gan programmēja. Uz tikšanos citu reizi! Paldies skolotājām, kas atveda bērnus pie mums ciemos! Paldies skolotājām, kas sagatavoja interesantās aktivitātes!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter