“Pats SEV pavēlnieks” – jaunatnes iniciatīvu projekts Liepājas 8.vidusskolā šovasar! (01.06.2020)

Projekta laikā 6 aktivitātēs dalībnieki mācīsies gūt pārliecību par savām spējām, talantiem, mācīsies apzināties sevi kā personību, kurai ir tiesības pieņemt neatkarīgus lēmumus, būt noteicējai savā dzīvē. Sadarbojoties ar personīgās izaugsmes veicināšanas treneriem, dalībnieki izzinās sevi, savas emocijas, domas un uzvedību, analizēs, kā mūsu domas, pārliecības un paradumi ietekmē mūsu attiecības, finansiālo stāvokli un sasniegumus dzīvē, attīstīs spējas darboties komandā, mērķtiecības un līdzatbildības prasmes.

Projektu piedāvā biedrība “Izaugsmes matrica”.

Projekta nodarbības vadīs:

Vineta Saulīte un Dainis Zaltans no jauniešu treneru komandas “JĀdara!”; Laura Podziņa – jauniešu nometņu vadītāja ar starptautisku pieredzi; Aksels Zvingulis un Reinis Nikuļcevs – veiksmīgi jaunie uzņēmēji, kuri, mācoties 11.klasē, izveidoja uzņēmumu, kurš 4 gadu laikā sasniedzis eksportu uz 40 valstīm.

Projekts ir bez maksas! Projektam nepieciešamie materiāli – bez maksas! Katru dienu pusdienas – arī bez maksas!

1.nodarbība – 1.jūlijā, noslēgums rudenī.

Projektā aicināti iesaistīties 7.-11.klašu skolēni, piesakoties pa telefonu 29157587 vai e-pastu gunta.lauberga@liepaja.edu.lv, vai klātienē (līdz 15.06.) Liepājas 8.vidusskolā 302.kabinetā pie direktores vietnieces metodiskajā darbā Guntas Laubergas.

 

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”

 

FacebookTwitter