Mācību procesa organizācija 2020./2021.mācību gadā (31.08.2020)

2020./2021.mācību gadā mūsu skola mācības uzsāks pēc IZM piedāvātā A modeļa, organizējot mācības:

<< 1.-6.klasei, 9. un 12.klasei klātienē

<< 7., 8., 10., 11.klasē 80% klātienē, 20% (t.i. 1 diena nedēļā) attālināti.

Ar “Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē” var iepazīties šeit.

FacebookTwitter