Zinību diena (01.09.2020)

1.septembris šogad atnācis īpaši sirsnīgs un gaidīts- skolēni  pēc ilgstoša pārtraukuma atgriezušies  savā skolā.

Šajā mācību gadā skolas dzīve noritēs mazliet savādāk  kā citus gadus. Skolas remonta dēļ mācību process tiks organizēts 2 ēkās- Liepājas 8. vidusskolā Dunikas ielā 9/11  un ēkā, ko skola izmantos remonta laikā-  K.Ukstiņa ielā 17/23.

Svinīgajā pasākumā piedalījās 1., 9., 10. un 12.klašu audzēkņi, audzinātājas un vecāki. Laba vēlējumi jaunajā mācību gadā izskanēja gan no direktores Anitas Kuncītes, gan  no Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītājas  Ingas Ekuzes. 

Pasākumu kuplināja arī  jautrā fantazētāja Pepija Garzeķe. Mazie pirmklasnieki pētīja viņas sakrāmēto mugursomu un atlasīja tās lietas, kuras tomēr nevajadzētu ņemt līdzi uz skolu. Arī 12.klašu skolēni bija sagatavojuši apsveikumu 1.klasēm.

Ar jautrām dziesmām tika ieskandināts jaunā mācību gada sākums.

Lai zināšanu apgūšanas prieks skolēnus  pavada katru mācību dienu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā: Dace Mickus

FacebookTwitter