Miķeļdiena (28.09.2020)

mikeli-2020Nebeidzamu pārsteigumu pilna katru gadu Liepājas 8.vidusskolā ienāk Miķeļdiena. Kāpēc pārsteigumu? Krāsaina un raiba kā Miķelīšu ziediņi! Mūs atkal pārsteidz sākumskolas skolēnu un vecāku nebeidzamā, fantastiskā izdoma, darinot interesantus darbiņus no krāsainām dabas veltēm. Skolā atkal pulcējas un savus draugus meklē dažādi dzīvnieciņi – eži, zaķi, kāpuriņi, pingvīni, kā arī visādi pasaku tēli. Atbraukusi pat kariete ar visiem pasažieriem! Arī ķirbja mājiņa gaida savus iemītniekus. Liels paldies skolēniem un vecākiem, kuri atkal mūs pārsteiguši ar savu izdomu un čaklajām rokām! Uz tikšanos nākamajos Miķeļos!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter