(02.10.2020)

Šai dienā mīļākie vārdi –
Un skolēnu acis mirdz.
Šai dienā skaistākie ziedi,
Kas dāvināti no sirds!

Ziedi

Sirsnīgi sveicieni skolotāju dienā!

Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas skolēni sveic savas skolotājas.

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter