Dzīvās gleznas (15.10.2020)

12.10.2020.un 13.10.2020. Liepājas 8.vidusskolas 11.a un 12.a klases programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros apmeklēja  unikālu multimediju performanci Liepājas muzejā “Dzīvās gleznas” ,kurā iepazinās ar simbolisma laikmetu latviešu mākslā , dzejā un mūzikā, kuru papildināja aizraujošs un emocionāls muzeja speciālista stāstījums. Nodarbības tēma tika sasaitīta ar citiem mācību priekšmetiem, kā, piemēram,  literatūra, kultoroloģija, angļu un krievu valoda, tā radot starppriekšmetu saikni un attīstot caurviju prasmes.

Informāciju sagatavoja un foto direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter