Manas mājas – Latvija (12.11.2020)

lv

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Kur pļavas zied viskošāk?
Kur pasaulē visdrošāk?
Dzimtenē.
/Pēteris Brūvers/

Šodien atkal sākumskolā svētki – turpinās Latvijas dzimšanas dienas gaidīšana. Arī 3.c klases skolēniem bija jādemonstrē savas zināšanas un prasmes, gan atpazīstot Latvijas simbolus, gan zīmējot, gan līmējot, gan atrodot pareizos variantus dažādos viltīgos uzdevumos par Latviju, gan deklamējot dzejoļus par Latviju. Paldies par centību, malači bērni! Priecīgus svētkus!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure  

FacebookTwitter