Konkurss “Skolas talanti -2021” (29.03.2021)

Kas tad ir talants? Pēc definīcijas talants ir ārkārtas spējas, kas parādās līdz ar pieredzes iegūšanu un ļauj gūt panākumus izvēlētajā darbības veidā. Nedaudz vienkāršots, talants ir tas, ko jūs darāt vislabāk.

Piemēram, ir gēni, kas palielina muskuļu augšanu, ātrumu vai izturību, kā rezultātā tiek iegūts atbilstošs talants sportam. Līdzīgi var pārmantot mācīšanās spējas, radošās tieksmes utt.

Bet talanta attīstībai nepietiek tikai ar gēniem, ir nepieciešama lielāka prakse. Un tā ir stingras gribas īpašība, kā arī laba apstākļu kombinācija. 

Liepājas 8.vidusskolā 2.gadu norisinājās skolēnu talantu konkurss ar mērķi dalīties ar savu talantu, attīstīt prasmi prezentēt sevi, nebaidīties uzstāties auditorijas priekšā.

Manuprāt, šajā mācību gadā talantu konkurss atnesa daudzus pārsteigumus.

Atradās 12 drosmīgi dalībnieki, kas dalījās ar savu talantu  5 jomās:

<< Sportā: Rūdolfs Ignatovs (5.b) basketbols, Paulo Rodrigezs (6.a) -skeitbords.

<< Vizuālajā mākslā: Viktorija Latajeva (5.c), Sintija Kārkliņa (3.a), Elīna Ozola(3.a);

<< Cirka mākslā: Valters Valts Gadzāns(3.a)-triki;

<< Mūzikā: Aleksandramarija Petrucella (7.c)-ģitāra, Victoria Vidiburskis (11.a)- klavieres, Karina Vidiburskis(5.c)- vijole, un klavieres, apvienojot ar šahu, -Anastasija Molokanova(11.a);

<< Dejā: Asnāte Elizabete Jansone(3.b)- sporta dejas, Delija Budriķīte(4.c)-Hip hop.

Šogad  dalībnieki netika vērtēti, jo skolēnu talants un ieguldītais darbs ir nenovērtējami, kā arī audzēkņi neuzstājās klātienē. Līdz ar to  skola izsaka vislielāko pateicību visiem konkursa dalībniekiem. Mēs ar Jums lepojamies! Virtuālie aplausi Jums!

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter