Skolēni attālināti iepazīst Saeimas darbu (11.05.2021)

10. maija rītā  11. un 12. klases skolēni paplašināja savas zināšanas par Saeimas struktūru, darbību un funkcijām, interaktīvā formā noskaidroja, kā notiek likumdošanas process, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi. Skolēni iesaistījās dialogā par demokrātijas pamatprincipiem un vērtībām mūsdienu pasaulē, par sabiedrības līdzdalības iespējām vietējas kopienas un valsts dzīvē, izteica savu viedokļi par jautājumu “Ko Tev nozīmē demokrātija?”, uzsverot, ka tā ir brīvība un atbildība, tiesības uz viedokli.
Nodarbības beigās notika simulācijas spēle “Saeimas sēde”, kurā skolēniem bija iespēja iejusties deputātu lomā, piedalīties debatēs un balsojumā par dažiem likumprojektiem. Vislielāko interesi izraisīja balsojums par priekšlikumu “Mācību programmā turpmāk ievest iespēju kombinēt klātienes un attālinātās mācības”. Lielākā daļa skolēnu ( 90%) nobalsoja “par”. Debatēs skolēni pamatoja savu viedokļi, kā attālinātas mācības attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes, rada iespēju brīvāk plānot savu laiku, tomēr uzsverot, ka tās varētu būt tikai atsevišķas dienas vai mācību priekšmeti, pamatzināšanas joprojām apgūstot klātienē.


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter