Programmas “Latvijas Skolas soma” pasākumi maija mēnesī Liepājas 8.vidusskolā (24.05.2021)

3. klases skolēni attālinātajā mācību procesā paviesojās iluzionisma teātrī- muzejā “Mystero” Rīgā.

Dažus skolēnus  tā aizrāva burvju mākslinieku stāstījums un triku demonstrējumi, ka viņi ir gatavi  kopā ar vecākiem aizbraukt uz Rīgu un parādīt māksliniekiem savus trikus. Patika gan virtuālā ekskursija, stāstījums par cirka  māksliniekiem senatnē un tagad,   gan arī  vingrināšanās praktiski burvju triku demonstrēšanā.

8.un 7.klases noskatījās koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Tas  ir muzikāls stāsts par  nesenās vēstures notikumiem Latvijā – Trešo atmodu, Dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunošanu, kas  palīdz skolēniem iepazīt mūzikas klātbūtnes nozīmi vēsturiskos notikumos. Programmā iekļautas nozīmīgākās un simboliskākās atmodas laika dziesmas, kas savijas ar stāstu par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana. Skolēni klausījās Z. Liepiņa, I.Kalniņa, R. Paula un J. Kulakova radīto mūziku.  Koncertstāstu papildina gan vēsturiski kinokadri, gan īpaši veidoti kinomateriāli. Pēc lekcijas skolēni pildīja krustvārdu mīklu un kopīgi pārrunāja 4.maija vēsturiskos notikumus Latvijā.

Mācību gada noslēgumā 2.-8.klašu  skolēnus iepriecināja attālināta pastaigu un interaktīvā spēle  brīvā dabā  kopā ar ģimeni vai draugiem “Cilpo”. Izzinošā pastaigu spēlē iekļauti gan fakti par Latviju, gan arī citi jautājumi par latviešu kino un  kultūras kanona vērtībām.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

 

FacebookTwitter