Sveiki, Jaunieši! (09.09.2021)

Arī šogad turpināsim iepazīt jaunas profesijas, attīstīt tavas prasmes un talantus, izzināt sevi, darboties grupās un individuāli.
Skolā turpinās arī karjeras atbalsta projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 7.-12. kl. skolēniem, kura ietvaros notiks karjeras pasākumi.

Šogad atradīsi mani 120. kabinetā 

karj.-263x300

Ko jautāt karjeras konsultantam?
Visu, kas interesē: par darba iespējām savā profesijā un ar to saistītās jomās, par izglītības turpināšanas iespējām. Par to, kā noteikt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, ja māc šaubas.. Par to, kur un kā meklēt atbalstu par sev interesējošiem jautājumiem, un daudz ko citu. 
 

Individuālās konsultācijas – jebkurā tev vēlamā laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai (vari pieteikties e-klasē vai e-pastā dina.brence@inbox.lv)

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

<< labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;

<< padziļināt izpratni par karjeras izvēli;

<< iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;

<< gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;

<< uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;

<< palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

Karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter