“Kontakts” pilsoniskās iniciatīvas mācības Cinevillā 05.05.-07.05.2022. skolu pašpārvaldēm (11.05.2022)

5.-7.maijam Liepājas 8.vidusskolas skolnieces  Keita Ābele,  Megija Bondarenko  un Diāna Lapsenberga,  kā arī pašpārvaldes koordinatore Dace Mickus atradās kinopilsētiņā Cinevilla, Slampes pagastā, kur kopā ar vēl 5 Zemgales un Sēlijas skolām mācījās par pilsonisko līdzdalību, jauniešu pašiniciatīvu, kā arī apguva zināšanas un prasmes, kā uzrakstīt projektu savai skolas kopienai. Jaunietes šajā seminārā ieguva arī jaunus draugus , kā arī bagātināja savu pieredzi komunicēt, sadarboties, kritiski un radoši domāt.

11

JSPA iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstīstību.

Informāciju sagatavoja D. Mickus

FacebookTwitter