Robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Tehnoprātnieks” (07.06.2022)

Mūsu skolā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (ES projekts Nr.8.3.2.2/16/l/001) ietvaros,  jau gadu darbojas robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Tehnoprātnieks”

Stundās bērni iepazīstas ar robotikas pamatiem, ar Lego robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem.

Praktiski izmēģina vienkāršus robotu konstruēšanas un programmēšanas paņēmienus.

Apgūst prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties komandā, konstruējot un programmējot robotus.

Informāciju sagatavoja: A.Prina

FacebookTwitter