Nodarbība “Mana runa pārliecina” (01.03.2023)

soma

22.februārī Liepājas 8.vidusskolas 9.a un 9.b klašu skolēniem notika  radošā nodarbība  „Mana runa pārliecina” programmas Latvijas skolas soma ietvaros.

Nodarbības laikā skolēni attīstīja prasmi publiski uzstāties, improvizēt un pārvarēt bailes no publiskās uzstāšanās.

Skolēni iepazinās arī ar improvizācijas teātra aktieru profesiju, kā arī uzzināja , ar ko tā atšķiras no parasta teātra aktiera profesijas.

Nodarbību vadīja pasākumu vadītāja un improvizatore  Elīna Biseniece, balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, jauniešiem piedāvāja  apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus.

Jauniešiem bija iespēja uz brīdi pašiem būt aktieriem un caur interesantiem uzdevumiem improvizēt. Katrs uzdevums tika papildināts ar konkrētu tehniku, kuru jaunieši var izmantot arī ikdienas komunikācijā – klausīšanas, stresa pārvarēšana, runas stils, ķermeņa kustība, vārdu krājums, intonācija u.c.

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter