Lepojamies (07.03.2023)

Lepojamies ar 6. klases skolnieci

Adrianu Vaganovu

 

Par iegūto augstāko pakāpi Liepājas skolu skatuves

runas konkursā «Zvirbulis 2023» un izvirzīšanu

uz 2. kārtu Latvijas mērogā

FacebookTwitter