Zinību diena Liepājas 8.vidusskolā (06.09.2023)

“Jau vasara prom košā.

Atkal skola pulcē kopā mūs,

Un tās balss ir silta, aicinoša…

Atkal kopā! Blakus turamies!

Atkal cieši ,cieši, roku rokā!”

Dzidrā skolas zvaniņa  skaņu pavadībā  12. a klases jauniešiem pie rokas  zālē iesoļoja mazie  1. a klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Kristīni Ķipsti un Kristīni Eihenu.

Svinīgajā pasākumā uzstājās jaunāko klašu koris, 2. a klases skolēni Pēteris un Darja apsveica visus skolēnus  1. septembrī.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente, 12. a klases skolniece Keita Ābele uzrunāja topošos absolventus –  9.un 12. klašu skolēnus : “Prieku, savstarpēju sapratni, piepildītus mērķus un būt visiem kopā, kas sauc savu skolu par savējo, kā vienotai komandai!”

Vidusskolēnu vārdā 10.a klases skolniece Kitija Ruslana Putāne mazajiem pirmklasniekiem novēlēja:” Sprīdīša zinātkāri, Pepijas Garzeķes fantāziju un Vinnija Pūka neatlaidību!”

Direktores vietniece izglītības jomā  Gunita Lūse aicināja  ikvienu skolēnu būt atbildīgiem un sadarboties.

Ar savu klātbūtni mūsu skolas saimi pagodināja  arī  Liepājas domes deputāts Vilnis Vitkovskis, kurš pasniedza dāvaniņas mazajiem pirmklasniekiem un novēlēja visiem veiksmi jaunajā mācību gadā.

Noslēgumā mazos pirmklasniekus pārsteidza   multfilmu varonis zaķēns Bings, kurš arī gribēja iet uz skolu, bet līdzi mugursomā nebija paņēmis īstās lietas. Skolēni gan izdejojās, gan izdziedājās dziesmas “Alfabēts” pavadībā.

Lai visiem- gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem- panākumiem bagāts jaunais 2023./24.mācību gads!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter