Metodiskā diena (28.08.2023)

Uzsākot jauno mācību gadu, arī Liepājas 8.vidussklas skolotāji aktīvi iesaistījās Liepājas valstspilsētas metodisko dienu “IZAUGSMES STĀSTS 2020 – 2025 UZ PĀRMAIŅU SLIEKŠŅA” pasākumos. Pieredzes un ideju dienā 23.augustā mūsu skolā notika divas meistarklases par caurviju prasmēm mācību procesā – gan attīstot radošumu literatūrā, gan arī pašvadītu mācīšanos dabaszinību jomas  priešmetos. Ar savu pieredzi dalījās latviešu valodas un literatūras skolotājas Kristīne Ķipste un Inga Kope -Grosa, dabaszinību skolotāja Natalija Ušakova un fizikas skolotāja Diāna Bugaja. Paldies meistarklašu vadītājām un visiem skolotājiem, kuri ar interesi piedalījās nodarbībās.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā   Gunita Lūse

FacebookTwitter