Darba kārtība 19.novembrī (16.11.2014)

19.novembrī notiek 1.-4.mācību stundas. No 5.stundas līdz 8.stundai:

  • klases strādā klases audzinātāja vadībā. Tēma „drošība”
  • klases strādā klases audzinātāja vadībā. Tēma „Profesijas”
  • -9. klasēs skolēni izvēlas darbu vadītājus un izvēlas tēmas.
  • klases skolēni izvēlas darbu vadītājus un tēmas.
  • klases skolēni turpina darbu un gatavojas darbu aizstāvēšanai februārī.
  • Parādnieki strādā, lai varētu aizstāvēt darbu.
  • Darbus 5.-12. Klasēs aicinām saistīt ar Liepājas 390.dzimšanas dienu.
  • Nākošās PROJEKTU DIENAS 2.,3., 12., 13. februārī.
FacebookTwitter