110 zvirbuļu uzstājas pārliecinoši (09.03.2015)

Zvirbulis_OtrupsLiepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” zālē notika tradicionālais pilsētas skatuves runas konkurss “Zvirbulis atgriežas”. Konkursā piedalījās 110 skolēnu no 17 Liepājas izglītības un kultūras iestādēm. Runātāju vidū bija gan jaunāko klašu skolēni, gan jau lielāki skolas bērni, kuri mācās ne tikai pamatskolā un vidusskolā, bet arī tehnikumā, kā arī apmeklē ar teātra mākslu saistītus pulciņus.

Septiņdesmit divi zvirbuļi saņēma 1., 2. un 3. pakāpes diplomus, viņu vidū bija divdesmit četri runātāji, kurus apbalvoja ar 1. pakāpes diplomu. Kurzemes novada konkursam izvirzīti astoņi skolēni, tajā skaitā arī Kristaps Otrups (8. vidusskola)

Skatīt raksta avotu