Sumina olimpiāžu uzvarētājus (24.05.2015)

22.maijā, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova sumināja mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences godalgoto vietu ieguvējus un viņu pedagogus.

ilze_irinaIzcilnieki saņēma domes pateicības rakstus un naudas balvas. V.Vitkovskis pateicās skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem par ieguldīto darbu, uzsverot, ka panākumi nenāk bez grūtībām. Īpašu paldies V.Vitkovskis veltīja skolotājiem un salīdzināja viņu veikumu ar juveliera darbu, kurš slīpē dimantu līdz tā augstākajai kvalitātei. L.Molčanova novēlēja skolēniem atrast savu īsto vietu dzīvē un darīt to, kas katram vislabāk izdodas un patīk.

Pavisam mācību gada laikā Liepājas skolās notikušas 36 olimpiādes, kurās piedalījušies 1439 skolēni.  Godalgotas vietas mācību olimpiādēs ieguvuši 498 skolēni. Pilsētas mēroga olimpiādēs piedalījušies 422 skolēni, godalgotās vietas ieguvuši 169 skolēni. Uz valsts mēroga olimpiādēm šogad bija uzaicināti 45 skolēni, no kuriem 15 ieguvuši godalgotas vietas.

Olimpiāžu uzvarētāji:

A. Kuprjašova (Liepājas 8.vidusskola) par atzinību krievu valodas un literatūras valsts olimpiādē;

S. Kubiloviča (Liepājas 8.vidusskola) par 3.vietu mūzikas valsts olimpiādē;

Par veiksmīgu izglītojamo sagatavošanu Valsts mācību priekšmetu olimpiādēm tika sveikti pedagogi:

Irina Gafituļina (Liepājas 8.vidusskola) par A. Kuprjašovas sagatavošanu krievu valodas un literatūras valsts olimpiādei;

Ilze Āboliņa (Liepājas 8.vidusskola) par S. Kubilovičas sagatavošanu mūzikas valsts olimpiādei.