Zinātnieku nakts (22.09.2015)


ZN_NAKTS
2015. gada 25. septembrī vienlaikus astoņās pilsētās – Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī un Valmierā – notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums.

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropu valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā veltītas gaismas tematikai, sniedzot ieskatu daudzveidīgajos gaismas izpausmes veidos dabā un sabiedrībā un tās izmantošanā.  

Arī Liepājā piektdien 25.09. plkst. 17.00-22.00 Liepājas Universitātē Kr.Valdemāra ielā 4 notiks interesanti un aizraujoši pasākumi, kuros būs iespējams uzzināt vienkārši par sarežģīto, iesaistīties eksperimentos, ielūkoties mikroskopos, izpētīt zinātnieka darba specifiku un piedalīties viktorīnās un radošās darbnīcās. Šogad īpašas aktivitātes sagatavotas arī pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolēniem.

Aicinām izmantot iespēju uzzināt nezināmo un ielūkoties vietās, kas ikdienā pieejamas tikai speciālistiem!

Lasīt vairāk

FacebookTwitter