Skolotāju streiks (24.11.2015)

2015.gada 27.novembrī skolotāju streiks.

Mācību stundas nenotiks.