Konference par darbu ar talantīgajiem skolēniem (26.02.2016)

Ceturtdien, 25.februārī Liepājas A.Puškina 2.vidusskola organizēja konferenci „Talantīgo skolēnu ilgtspējīga piesaistīšana un pēctecības nodrošināšana talantu attīstībā”. Konferences mērķis bija pilnveidot vispārizglītojošo skolu un interešu izglītību pedagogu profesionālās kompetences darbam ar talantīgajiem skolēniem. Konferencē piedalījās Liepājas pilsētas, Nīcas novada, Grobiņas un Ventspils pilsētas izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi un skolotāji.

Konference ar talantigiem_2vsk_2016

Kā atpazīt talantu? Kā nodrošināt atbalstu talantīgam bērnam? Kā attīstīt ieinteresētību un noturēt motivāciju? Kāda loma talantu attīstībā un pilnveidē ir ģimenei? Ko, kā un kāpēc skolotāji dara, lai veicinātu izaugsmi un talantu attīstību? Šie bija jautājumi, uz kuriem konferences laikā meklēja atbildes pieredzējuši dažādu jomu teorētiķi un praktiķi, arī Liepājas 8.vidusskolas latviešu valodas literatūras skolotāja Irina Rozentāle un kulturoloģijas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Rudzītis.
Skatīt raksta avotu