Jauniešus informē par projektu “Jauniešu Garantija” (20.04.2016)

20160418_1343092016. gada 18. aprīlī mūsu skolā viesojās – Jauniešu Garantijas eksperte Jolanta Segliņa – Gluškova, kas iepazīstināja jauniešus ar projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu Garantijas ietvaros” (turpmāk – Jauniešu Garantija).

Jauniešu Garantijas ietvaros jauniešiem ir iespēja profesionālās izglītības programmās 1 gada un 1,5 gada laikā apgūt kādu no vairāk kā 100 tautsaimniecībā pieprasītām profesijām. Jauniešu Garantijas izglītības programmas tiek īstenotas profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā. Šīs mācības jauniešiem ir pilnībā bez maksas, turklāt tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, prakse uzņēmumos, iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī, apmaksāta dienesta viesnīca, sniegti karjeras atbalsta pasākumi un nodrošināti citi atbalsta pasākumi mācību procesa īstenošanai.

Informāciju sagtavoja: karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter