Zāģi un āmuri dun arī Rudens brīvdienās (28.10.2016)

Liepājas pedagogi Rudens brīvdienas izmanto lietderīgi, piedaloties praktiski radošā pieredzes apmaiņā Liepājas 8.vidusskolā. Tā kā vairākās Liepājas vispārizglītojošās skolās “Mājturības un tehnoloģiju” mācību priekšmetu zēniem pasniedz arī daiļā dzimuma pārstāves – Inese Intenberga, Tatjana Perčatkina, Oksana Petrova, Ina Sproģe un Kristīne Šulmane – šī tikšanās bija nepieciešama, nozīmīga un lietderīga.

Semināra pirmajā daļā pedagogs, “Mājturības un tehnoloģiju” metodiskās apvienības vadītājs Jānis Rudzītis dalījās ar dažādām interaktīvām prezentācijām, piemēram, par drošības noteikumiem darbā ar rokas instrumentiem, pirmās palīdzības sniegšanu, par uzturmācību, mājsaimniecību, metālapstrādi, grafisko valodu, kokapstrādi un darba prasmju kompleksa izmantošanu.

[Not a valid template]

Nepiespiestā gaisotnē – skolas kokapstrādes darbnīcā – ritēja pasākuma praktiskā daļa. J.Rudzītis ierādīja vairākus kreatīvus, asprātīgus un mūsdienīgus paņēmienus kā veiksmīgi attīstīt skolnieku praktiskās iemaņas. Arī turpmāk mērķis ir apzināt un popularizēt novitātes izglītības jomā Liepājā un veicināt jaunu ideju ieviešanu, kas izglītojamajiem nodrošina labāku zināšanu un prasmju apguvi stundās un ārpusstundu aktivitātēs.

Rezultātā tika secināts, ka šāda veida sadarbība stiprina jomas pārstāvju saliedētību un pārliecību par mājturības un tehnoloģiju nepieciešamību izglītības sistēmā.
Skatīt raksta avotu

Informāciju sagatavoja: Jānis Rudzītis (mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītājs)

FacebookTwitter