Izglītības programmas

Liepājas 8. vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

 

  •  21011111  – vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klase) izglītības programma – latviešu mācībvalodā dienas skolām
  • 21011121 – vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klase) izglītības programma – mazākumtautību programmas dienas skolām
  • 21015611 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21015621 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 31011011 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – latviešu mācībvalodā dienas skolām