Izglītības programmas

 

Liepājas 8. vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

 

  • 21011111 – pamatizglītības programma
  • 21011121 – pamatizglītības mazākumtautību programma
  • 21015611 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21015621 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 31016011 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
  • 31016013 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
  • 31016014 – Vispārējās vidējās izglītības virziena programma