Izglītības programmas

 

Liepājas 8. vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

 

 • 21011111 – pamatizglītības programma
 • 21011121 – pamatizglītības mazākumtautību programma
 • 23011113 – pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
 • 21015611 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 21015621 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 31011011 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
 • 31011013 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • 31011014 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • 31016011 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
 • 31016013 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
 • 31016014 – Vispārējās vidējās izglītības virziena programma