Izglītības programmas

 

Liepājas 8. vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

 

 •  21011111  – vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klase) izglītības programma – latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • 21011121 – vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klase) izglītības programma – mazākumtautību programmas dienas skolām
 • 23011112 – pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
 • 21015611 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 21015621 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 31011011 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • 31011012 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • 31011013 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)
 • 31011023 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (neklātiene)
 • 31011014 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība)
 • 31011024 – Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (tālmācība)